Różnice między klimatyzacją a wentylacją

Zarówno systemy wentylacyjne, jak i klimatyzacyjne, służą poprawie jakości powietrza w pomieszczeniach. Instalacje te działają jednak na różne sposoby i przynoszą inne rezultaty. Obecność wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej w budynkach jest wymagana prawem, podczas gdy klimatyzacja stanowi fakultatywne udogodnienie. Przyjrzyjmy się bliżej różnicom i podobieństwom między oboma systemami.

Rola i sposób działania wentylacji

Najkrótsza definicja terminu „wentylacja” odnosi się do procesu wymiany powietrza w pomieszczeniach lub ich częściach. Usuwanie zużytego powietrza z pomieszczeń i dostarczanie do ich wnętrz świeżego powietrza spoza budynku jest niezbędne dla utrzymania zdrowego klimatu – mówi ekspert z hurtowni wentylacyjnej Centrowent.

Systemy wentylacyjne umożliwiają odprowadzanie z wnętrz nieprzyjemnych zapachów i niepożądanej wilgoci. Choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, powietrze we wnętrzach zużywa się i ulega zanieczyszczeniom bardzo szybko. Brak prawidłowej wentylacji prowadzi zarówno do pogorszenia samopoczucia użytkowników pomieszczeń, jak również stopniowego niszczenia budynków, przy czym szczególnie groźna okazuje się właśnie wilgoć.

W budownictwie stosuje się 2 podstawowe rodzaje systemów wentylacyjnych: grawitacyjny i mechaniczny. Wentylacja grawitacyjna działa wykorzystując naturalną różnicę ciśnień między wnętrzem budynku a środowiskiem zewnętrznym i nie jest szczególnie skomplikowana. Takie rozwiązania nie zawsze okazują się jednak wystarczające.

Systemy wentylacji mechanicznej korzystają z dodatkowych wentylatorów, które w sposób mechaniczny wymuszają przepływ powietrza. Świeże powietrze jest nawiewane do budynków właśnie za pomocą wentylatorów, co zapewnia wysoką skuteczność wentylacji.

Czym jest i jak działa klimatyzacja?

Za pomocą systemu klimatyzacyjnego możliwa jest regulacja temperatury i poziomu wilgotności powietrza. W przeciwieństwie do wentylacji, działanie klimatyzacji nie prowadzi do nawiewania świeżego powietrza z zewnątrz – tu porusza się ono w układzie zamkniętym.

Ponieważ klimatyzacja spełnia zupełnie inne zadania niż system wentylacyjny, inaczej też wygląda jej konstrukcja i zasada działania. System klimatyzacyjny najczęściej budują dwie jednostki, z czego jedna montowana jest w pomieszczeniu, a druga – poza nim. Choć samo powietrze nie wydostaje się z wnętrza budynku, na zewnątrz oddawana jest jego energia cieplna.

Przechwytywanie ciepła z powietrza znajdującego się w pomieszczeniu i wydalanie go na zewnątrz realizowane jest dzięki skomplikowanemu układowi, w którym bezustannie krąży czynnik chłodniczy. Przepływ powietrza przez klimatyzator i jego wydajne chłodzenie są możliwe dzięki współpracy wentylatorów, sprężarki oraz specjalnego wymiennika ciepła.

Podsumowując, między klimatyzacją a wentylacją jest więcej różnic niż podobieństw. Sprawna wentylacja jest wymagana w każdym budynku i przez cały rok, a jej budowa nie zawsze musi być szczególnie skomplikowana. Klimatyzację najczęściej spotkamy w budynkach użytkowych, np. biurach i sklepach. Jest systemem bardziej złożonym, a jej stosowanie jest wskazane przede wszystkim w czasie gorących miesięcy letnich.

śr. ocena 5 / głosów 5