Różne rodzaje instalacji sprężonego powietrza. Elementy składowe i zasady montażu

Instalacją sprężonego powietrza określamy rurociąg technologiczny, który służy do rozprowadzania sprężonego powietrza od sprężarki do punktów odbioru – w ściśle określonym czasie i ilości, ze sprecyzowanym ciśnieniem. Tego typu systemy są niezwykle uniwersalne. Możemy je spotkać np. w przemyśle, w charakterze napędów do narzędzi (szlifierek, wiertarek, sprzętu do piaskowania itd.). Są też instalowane w warsztatach mechanicznych, hutach, obiektach służby zdrowia, zakładach produkcji budowlanej i in.

Elementy składowe instalacji

Każda instalacja sprężonego powietrza – niezależnie od miejsca jej przeznaczenia – składa się z pewnych stałych elementów. Należy do nich m.in. sprężarka (kompresor) zaopatrzona w system sterowania i regulacji. Poza sprężarką, ważną rolę odgrywają systemy uzdatniania sprężonego powietrza takie jak filtr, osuszacze czy separatory cyklonowe. Dzięki nim, powietrze może podlegać osuszeniu, filtracji zanieczyszczeń, odolejeniu i redukcji ciśnienia, co wpływa na wydłużenie żywotności poszczególnych elementów pneumatyki. Całość uzupełniają zbiorniki ciśnieniowe (używane do magazynowania powietrza pod ciśnieniem), a także same rurociągi, bez których dystrybucja powietrza nie byłaby możliwa.

Dobór urządzeń i rurociągów

Instalacja sprężonego powietrza powinna być dopasowana pod kątem konkretnego zastosowania i wymagań systemu. Należy zwrócić uwagę na ilości powietrza oraz czas i ciśnienie pod jakim ma być ono rozprowadzane. System nie będzie generował strat energii oraz strat powietrza tylko wtedy, gdy zostanie doskonale przygotowany. Wielka w tym rola rurociągu, który musi być właściwie rozplanowany, zamontowany i uszczelniony.

Podczas doboru średnicy rurociągu umownie przyjmuje się, że prędkość powietrza nie powinna przekraczać 10 m/s w rurociągu głównym i 15 m/s na odejściach do maszyny. Zbyt mała średnica rurociągu i zbyt duża ilość kolanek może przyczynić się do znaczących spadków ciśnienia, co wymusza pracę sprężarki na wyższym ciśnieniu, a w efekcie prowadzi do zwiększonego poboru energii. Zamiast kolanek, lepiej zastosować prowadzenie rur po łuku. Obniżenie ciśnienia pracy o zaledwie 1 bar może przyczynić się do oszczędności nawet na poziomie 7%. Wszelkie nieszczelności mogą natomiast generować straty energii dochodzące nawet do 60% – zauważa ekspert sklepu z instalacjami sprężonego powietrza UNIGOODS.

Elementy usprawniające konstrukcję

Aby instalacja sprężonego powietrza działała bez przeszkód przez długi czas, powinna podlegać okresowym czynnościom serwisowym i modernizacyjnym. Konserwacja może wymagać odłączenia całego systemu. Da się tego uniknąć poprzez wdrożenie technologii zaworów odcinających. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku tych instalacji, które cechują się dużą rozległością i skomplikowaniem oraz wysokim stopniem eksploatacji.

Istotnym elementem systemu są również odwadniacze, które powinny działać przy każdym ze stanowisk odbioru powietrza. Różnica temperatur powoduje skraplanie powietrza w rurach. Dzięki odwadniaczom nagromadzona ciecz może być skutecznie odprowadzona. Ma to niebagatelne znaczenie zwłaszcza w przypadku pracy ze sprzętem elektronicznym, gdzie już niewielka ilość wody może wywołać nieodwracalne szkody.

śr. ocena 5 / głosów 3