Rodzaje wzorcowania ze względu na podmiot wykonujący

Wzorcowanie, zwane inaczej kalibracją, jest zbiorem czynności mających na celu ustalenie relacji pomiędzy wartościami wielkości mierzonej wskazanej przez przyrząd pomiarowy a tą zrealizowaną przez wzorce jednostki miary. Istnieje wiele metod i rodzajów kalibracji, uzależnionych od firmy przeprowadzającej czynności, jak i rodzaju urządzenia pomiarowego. Co należy o niej wiedzieć? Dlaczego należy skorzystać z pomocy specjalistów?

Wzorcowanie – czym jest?

Specjaliści z firmy Metrotest wyjaśniają, że zadaniem kalibracji jest sprawdzenie, czy dany system pomiarowy pozwala uzyskać określone, dokładne wyniki. Najczęściej wykonuje się ją automatycznie. Takie postępowanie pozwala nie zaburzać pracy operatora maszyn. Jeśli jednak operator urządzenia uzna, że wyniki odbiegają od normy, może on sam rozpocząć proces wzorcowania. Warto wiedzieć, że w czasie, w którym jest wykonywane wzorcowanie, system nie jest zdatny do użytku. Należy pamiętać, by czynność tą wykonywać w regularnych odstępach czasu, gdyż tylko tak możliwe jest zapewnienie prawidłowego działania systemu.

Metody wzorcowania

W zależności od potrzeb można stosować różne metody kalibracji przyrządów pomiarowych. Do najważniejszych ich rodzajów zaliczyć możemy:

  • metodę punktów stałych – precyzyjną, wykorzystującą fazowe zmiany metali i wody. Rozwiązanie to jako stałą wykorzystuje temperaturę. Czujniki poddawane sprawdzeniu umieszcza się w specjalnych komórkach, którym zapewnia się odpowiednią temperaturę poprzez ich ogrzanie bądź ochłodzenie. Jest to idealny sposób na skalibrowanie przyrządów, które mają być wzorcem;
  • metodę porównawczą – obejmuje ona odczytanie kontrolnego odczytu i porównanie go z wartościami badanego czujnika. W tej sytuacji odbywa przyrządy są umieszczane w komorze, w której monitoruje się i reguluje warunki.

Jakie rodzaje wzorcowania można wyróżnić?

Można wyróżnić metodę bezpośrednią i pośrednią wzorcowania. Ta pierwsza polega na doprowadzeniu do kalibrowanego przyrządu reprezentatywnej miary tego samego rodzaju co wielkość, która poddawana jest sprawdzeniu, i na ustaleniu charakterystyki na podstawie uzyskanych informacji. Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane. Z kolei pośrednia kalibracja stosowana jest jedynie w przypadku urządzeń, które wyróżniają się prostym modelem matematycznym.

Warto zaznaczyć, że czynności te nie mogą być wykonane przez każdego. Muszą być przeprowadzone przez specjalistę, który uzyskał odpowiednią wiedzę i certyfikaty. Najczęściej są to osoby pracujące w laboratorium, narzędziowni bądź też dziale badań.

śr. ocena 0 / głosów 0