Rodzaje węży pożarniczych

Węże pożarnicze stanowią jeden z elementów podstawowego wyposażenia każdej jednostki straży pożarnej. Podzielić je możemy na dwie kategorie: do pierwszej zaliczamy węże tłoczne, do drugiej zaś – ssawne.

Węże tłoczne

Węże tego rodzaju wykorzystywane są – jak sama nazwa wskazuje – do tłoczenia wody lub wodnego roztworu środka pianotwórczego z motopompy do prądownicy, czyli zaworu, z którego wydostaje się strumień gaśniczy o odpowiedniej zwartości, ciśnieniu i prędkości. Podział węży z tej kategorii możemy przeprowadzić na podstawie ich średnicy – o tym, jaką średnicę ma dany wąż mówi nam jego oznaczenie, np. W-25 lub W-75, liczba w symbolu oznacza średnicę podaną w milimetrach. Długość węży tego rodzaju oscyluje zazwyczaj w granicach od 15 do 20 metrów. W zależności od swoich parametrów technicznych – średnicy i długości – węże mogą znaleźć różne zastosowanie na miejscu pożaru. Dla przykładu węże W-25 wykorzystywane są do gaszenia niewielkich pożarów, podczas gdy W-110 używa się do transportowania dużych ilości wody na duże odległości.

Budowa węży tłocznych

Węże tłoczne posiadają dwie warstwy: zewnętrzną, wykonaną z włókien naturalnych sztucznych, oraz wewnętrznej, wytworzonej z PCV, gumy lub żywicy termoutwardzalnej – wewnętrzna pełni funkcję izolacyjne.

Węże ssawne

Przeznaczeniem tych węży jest ssanie wody, czyli pobieranie jej z zewnętrznego źródła do zbiornika wozu strażackiego. Wyróżniamy trzy rodzaje tych węży, każdy o innego średnicy: 75mm, 110mm oraz 150 mm. Najszersze zastosowanie mają węże o średni 110 mm – wykorzystuje się je w połączeniu z motopompami M 8/8, M 16/8, A 16/8 oraz A 32/8. Węże o średnicy 75 mm stosowane są do pomp M 4/4, zaś 110 mm do pomp TP3000 – pompy tego rodzaju, zwane również turbopompami są relatywnie rzadko wykorzystywane. Węże ssawne są znacznie krótsze niż węże tłoczne, ich długość średnio wynosi około 2,4 metra, choć można natknąć się na jeszcze krótsze.

Budowa węża ssawnego

Węże ssawne wytwarzane są z dwóch warstw gumy, pomiędzy którymi umieszczona został stalowa spirala. Zewnętrzna powłoka może być wykonana z włókna lub tworzywa sztucznego.

Konserwacja węży pożarniczych

-Zarówno węże tłoczne, jak i węże stawne wymagają odpowiedniej konserwacji – wyjaśnia specjalista ze Sklepu Strażackiego, firmy zajmującej się produkcją i handlem wyposażenia przeciwpożarowego – W obu przypadkach polega ona na dbaniu, by po każdym użyciu pozostały czyste i suche. Raz w kwartale węże tłoczne należy wietrzy i poddawać próbom wytrzymałościowym, węże ssawne zaś należy przechowywać tak, by nie były narażone na działanie słońca, wysokich i niskich temperatur, a także smarów i rozpuszczalników.

śr. ocena 5 / głosów 3