Rodzaje urządzeń chłodniczych

Urządzenia chłodnicze to w bardzo ogólnym pojęciu urządzenia do obniżania temperatury. Takimi urządzeniami są oczywiście lodówki, ale nie tylko – to również klimatyzacja. Wszystkie te urządzenia, nawet w obrębie jednego rodzaju, różnią się od siebie sposobem działania i zastosowaniem. Jakie są więc dostępne rodzaje takich urządzeń?

Rodzaje chłodziarek

Jeśli chodzi o chłodziarki, to ich celem jest głównie przechowywanie żywności, aby zapobiec jej gniciu, pleśnieniu i zmianie wartości odżywczych. Opierając się na schemacie działania wyróżniamy kilka rodzajów chłodziarek.

  • Chłodziarka sprężarkowa: to najpopularniejszy rodzaj chłodziarek. Jej działanie polega na wykorzystaniu sprężarki i tzw. obiegu Lindego. Ten rodzaj chłodziarki znajdziemy w każdym domu – z tego systemu chłodzenia korzystają bowiem domowe lodówki i zamrażarki. W chłodziarkach sprężarkowych następują przemiany termodynamiczne w wyniku różnicy w ciśnieniu poszczególnych elementów chłodziarki (skraplacza, parownika i sprężarki), które powodują ochłodzenie środowiska wewnątrz urządzenia.
  • Chłodziarka absorpcyjna: ich praca opiera się na wykorzystaniu zjawiska absorpcji, które zachodzi podczas krążenia czynnika chłodzącego pomiędzy absorberem i desorberem. Kiedyś to na tym systemie opierała się praca domowych lodówek, jednak układ jest dość mało wydajny i nie sprostałby lodówkom dzisiejszych wymiarów; choć nadal stosuje się go w chłodziarkach mających mniej niż 1 metr.
  • Chłodziarka adsorpcyjna: pracuje w oparciu o zjawisko wiązania się cząsteczek – jonów lub atomów – na powierzchni i granicy faz fizycznych. Jest to w zasadzie schemat odwrotny do schematu działania chłodziarek absorpcyjnych, w którym cząsteczki wnikają do wnętrza fazy.
  • Chłodziarka magnetyczna: wykorzystuje ona tzw. efekt magnetokaloryczny. Jest to rozwiązanie najnowsze, i najbardziej wydajne – działa nawet o 40% lepiej od tradycyjnych rozwiązań.
  • Chłodziarka termoelektryczna: działa wykorzystując efekt Poltiera, tzn. wykorzystując różnicę temperatur między dwoma złączami i przepływającemu między nimi prądowi. Na jednym złączy energia elektryczna jest wydzielana, a na drugim pochłaniana – w efekcie czego na obydwu złączach temperatura jest inna.

Podsumowanie

Istnieją też inne rozwiązania, jak np. chłodziarki termoakustyczne; nie sposób wymienić ich wszystkich, zwłaszcza że musimy wiedzieć, w jakim celu kupujemy chłodziarki, tzn. na jaką powierzchnię, ilość żywności, jej rodzaj, czas przechowywania itp. Jeśli nie jesteśmy obeznani, to może to być dla nas trudne, dlatego warto skonsultować się z firmami, które mogą dokonać analizy technicznej i doradzić. Taką firmą jest np. Klima-Venta.

śr. ocena 5 / głosów 5