Rodzaje tworzyw sztucznych

Trudno sobie w dzisiejszych czasach wyobrazić nasze codzienne funkcjonowanie w świecie pozbawionym tworzyw sztucznych. Są one wykorzystywane w produkcji niezliczonej ilości towarów, takich jak opakowania, sprzęty domowe, meble, odzież, które znajdują zastosowanie w budownictwie, przemyśle, rolnictwie, nauce. Dzięki ich wykorzystaniu możliwie jest zmniejszenie zapotrzebowania na inne surowce, np. metale, drewno czy kruszywa, których pozyskanie jest kosztowne i naraża środowisko naturalne na zniszczenia. Tworzywa sztuczne dzielimy na wiele rodzajów różniących się między sobą składem, właściwościami oraz zastosowaniem.

Czym są tworzywa sztuczne?

Tworzywa sztuczne to zbiorcza nazwa materiałów wytwarzanych z polimerów syntetycznych lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych, zawierających również innego rodzaju składniki np. wypełniacze, stabilizatory, środki antystatyczne czy barwniki. Bardzo często, choć nie do końca poprawnie, tworzywa sztuczne nazywane są plastikami. Ze względu na swoją plastyczność oraz niskie koszty pozyskania tworzywa sztuczne znajdują bardzo powszechne zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki. Niestety posiadają one również wady, m.in. mniejszą w stosunku do innych materiałów wytrzymałość na czynniki zewnętrzne (choć uzależniona jest ona od składu tworzywa) a także bardzo długi czas rozkładu. Dlatego tak bardzo istotny jest recycling i wykorzystywanie tworzyw sztucznych jako surowców wtórnych.

Rodzaje tworzyw sztucznych

Podział tworzyw sztucznych możemy przeprowadzić biorąc pod uwagę różne czynniki, między innymi:

 • Pochodzenie podstawowych składników:
  • Tworzywa sztuczne pochodzenia naturalnego – np. celuloid zawierający celulozę pozyskiwaną z drewna
  • Syntetyczne tworzywa sztuczne
 • Fizykochemiczne właściwości przetwórcze:
  • Tworzywa termoplastyczne – topiące się pod wpływem temperatury, np. polietylen, polichlorek winylu
  • Tworzywa reaktywne – ulegające reakcji sieciowania np. kauczuk, żywice poliestrowe
 • Zastosowanie:
  • Elastoplastyczne
  • Porowate
  • Adhezyjnie
  • Włóknotwórcze
  • Konstrukcyjne
  • Specjalne
 • Właściwości fizykochemiczne:
  • Plastomery – są to tworzywa odkształcające się w niewielkim stopniu pod wpływem naprężeń, np. termoplasty i duroplasty
  • Elastomery – tworzywa te odkształcają się w dużym stopniu pod wpływem naprężeń, ale po ustaniu nacisku wracają do pierwotnego kształtu

Szeroki wybór tworzyw sztucznych o różnorodnym zastosowaniu znajdziemy w ofercie firmy Akces z Łodzi.

śr. ocena 5.4 / głosów 13