Rodzaje smarownic

W przemyśle wszystko jest w ciągłym ruchu, a gdzie ruch, tam tarcie i wzrost temperatury. Aby zapobiegać szybkiemu niszczeniu maszyn pod jej wpływem i usprawnić pracę ruchomych elementów, stosuje się środki smarne. Dąży się przy tym do ich optymalnego zużycia, oszczędnego gospodarowania i stałej kontrolowanej dystrybucji. Służą temu smarownice.

Rola smarowania w przemyśle

Praca maszyn stosowanych w praktycznie całym przemyśle opiera się na ruchu. Tłoki silników, taśmy, wyciskarki, ślimaki – ruch jest wszechobecny. Jeżeli dwa poruszające się względem siebie elementy stykają się, powstaje tarcie, a w efekcie – ciepło. Może ono prowadzić do zatarcia elementów lub wypaczenia ich kształtu, ponieważ szczególnie metale są podatne na rozszerzalność cieplną.

Aby ruch był płynny, a tarcie ograniczone, stosuje się środki smarne. Ponieważ maszyny przemysłowe pracują niemal bezustannie, musi być zapewniony stały poziom smarowania. Aplikacja smarów i olejów powinna być zatem regularna, dostosowana do danej maszyny, precyzyjna i wolna od zanieczyszczeń. Ważne jest także izolowanie czynnika smarnego od surowców wykorzystywanych w procesach produkcyjnych. Aby zautomatyzować i regulować smarowanie, stosuje się smarownice. Jakie ich typy wyróżniamy?

Typy smarownic

To, jaka smarownica będzie najlepsza, zależy od liczby maszyn i charakteru oraz natężenia ich pracy. Różne rodzaje urządzeń smarujących oferują rozmaitą proporcję między kosztami a efektywnością.

Najmniej wydajne, a jednocześnie niemal najdroższe jest smarowanie ręczne. Wymaga ono delegowania pracownika, który potrzebuje sporo czasu, a jednocześnie nie jest w stanie zapewnić zawsze takiego samego poziomu smarowania. Smarowanie ręczne powoduje także wyższe zużycie środka smarnego, ponieważ człowiek nie jest w stanie precyzyjnie go zaaplikować.

Nieco lepiej pod względem efektywności, ale z kolei nieco gorzej pod względem kosztów wypadają smarownice jednopunktowe. Każda z nich obsługuje jedno urządzenie, co sprawia, że gdy maszyn jest więcej, trzeba mieć odpowiednio więcej smarownic, a ponadto każda wymaga kalibracji i konserwowania.

Korzystniejsze zarówno w aspekcie wydajności, jak i ceny eksploatacji są smarownice lokalne wielopunktowe. Mogą one obsłużyć kilka punktów smarowania pozostających w niewielkiej odległości.

Najlepiej w tym porównaniu wypadają centralne układy smarowania. Jednostka centralna zaopatrywana jest w środek smarny, który następnie jest rozprowadzany przez zaawansowany system mogący objąć cały zakład. Urządzenie można zaprogramować tak, aby każda maszyna była smarowana z inną częstotliwością i inną ilością smaru. Wpływa to pozytywnie na wydajność smarowania i pozwala ograniczyć jego koszty.

Środki smarne do wszystkich rodzajów smarownic oferuje www.oiltrans.pl.

śr. ocena 5 / głosów 4