Rodzaje regałów magazynowych

Magazyny pełnią niezwykle istotną rolę w działalności gospodarczej firm działających w zakresie produkcji i handlu. Aby były on funkcjonalne, muszą zostać wyposażone w odpowiednie rodzaje regałów. Tych wymienić można kilka rodzajów – każdy z nich różni się od pozostałych typem konstrukcji, właściwościami oraz zastosowaniem. Co warto wiedzieć na ich temat?

Regały wspornikowe

Ich konstrukcja opiera się na wysokich, zakotwiczonych w podłodze słupach nośnych, na których zamocowane są poziome wsporniki. Dzięki montażowi wsporników po obu stronach słupa możliwe jest uzyskanie znacznie większej powierzchni magazynowej i lepsze zrównoważenie całej konstrukcji. Wykorzystanie wysokogatunkowej stali zapewnia wysoką stabilność i wytrzymałość regału, który jest w stanie utrzymać bardzo wysokie ciężary. Regały wspornikowe wykorzystywane są przede wszystkich do składowania materiałów dłużnicowych, które przez swoje gabaryty nie mogą być magazynowe w innym sposób. Do ich zalet należy zaliczyć:

  • Wysoką odporność na obciążenia
  • Dowolność w konfigurowaniu rozstawienia wsporników i słupów, dzięki czemu regały mogą być dostosowane do charakterystyki magazynu
  • Wygoda w załadunku i rozładunku towarów
  • Możliwość przechowywania ładunków o niestandardowych wymiarach.
  • Możliwość postawienia na wolnym powietrzu, bez ograniczania się do zamkniętej przestrzeni magazynowej (w takich warunkach przechowywane mogą być wyłączenie ładunki odporne na wilgoć, temperaturę i promieniowanie UV)

Regały paletowe

Wbrew nazwie tego typu regały mogą być wykorzystywane do przechowywania towarów zarówno spaletyzowanego, jak i niespaletyzowanych – możliwe jest to dzięki ich bogatemu wyposażeniu. Składowanie towarów spaletyzowanych możliwe jest w układzie prostopadłym i równoległym, w gniazdach jedno i wielopaletowych. Konstrukcja regału zapewnia równomierne rozłożenie towarów i zabezpieczenie ich przed niekontrolowanym przesuwaniem się. Do zalet regałów paletowych zaliczyć należy:

  • Niską ceną – zaliczane są one do najtańszych systemów regałów magazynowych dostępnych na rynku
  • Bezpośredni dostęp do składowanych jednostek
  • Możliwość dowolnej konfiguracji konstrukcji w celu dostosowania do wymiarów i masy produktów oraz wielkości magazynu. Konstrukcję regałów można modyfikować w miarę zmieniających się potrzeb
  • Szeroką gamę dodatkowych akcesoriów, poszerzających funkcjonalność regałów.

Regały wysokiego składowania

Regały te są – jak wskazuje ich nazwa – dużo wyższe niż standardowe. Ich wysokość zazwyczaj utrzymuje się na poziomie od 20 do 30 metrów. Jednocześnie są one przystosowanie do utrzymywania znacznych obciążeń, liczonych w dziesiątkach ton. Z tego powodu konstrukcja regałów musi odznaczać się bardzo wysoką wytrzymałością i stabilnością.

Firma Orson specjalizuje się w sprzedaży i fachowym montażu opisanych wyżej regałów magazynowych.

śr. ocena 5 / głosów 5