reduktor gazowy

Rodzaje reduktorów gazowych i ich zastosowanie

Armatura do gazów technicznych składa się z wielu elementów. Zapewniają one niezawodne i bezpieczne funkcjonowanie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w różnych gałęziach przemysłu. Jednym z najważniejszych elementów armatury są reduktory gazowe. W przygotowanym artykule omawiamy ich charakterystykę oraz najpopularniejsze rodzaje. Wyjaśniamy także, jakie funkcje spełniają reduktory gazu w różnych gałęziach przemysłu.

Czym jest reduktor gazów technicznych?

Reduktor do gazów technicznych to urządzenie, którego głównym zadaniem jest dostosowanie i ustabilizowanie ciśnienia gazu do stałego poziomu wymaganego przez używany sprzęt. Zredukowane ciśnienie jest utrzymywane na stabilnym poziomie również w sytuacjach, kiedy jego wartość zaczyna zmieniać się u źródła. Ma to miejsce na przykład podczas użytkowania gazu z butli. Reduktory gazowe są używane wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości wykorzystania wielotonowych, stałych zbiorników z gazem.

Możemy wyróżnić następujące rodzaje reduktorów:

  • reduktory butlowe i centralne,
  • reduktory do gazów specjalnych (laboratoryjne),
  • reduktory sieciowe i precyzyjne,
  • reduktory typu DOM (kołpakowe).

Reduktory gazów technicznych – charakterystyka i zastosowanie

Reduktory centralne i butlowe są produkowane jako urządzenia jedno oraz dwustopniowe. Ich zadaniem jest obniżenie ciśnienia gazu pobieranego z butli oraz dopasowanie go do wymogów danego procesu produkcji. W zależności od zastosowania reduktory mogą być wykonane ze stali kwasoodpornej oraz wyposażone w specjalny system płukania gazem o charakterze obojętnym.

Reduktory laboratoryjne są wykorzystywane do pracy z gazami specjalnymi, których poziom czystości wynosi co najmniej 99,995%. Tego typu urządzenia są stosowane przede wszystkim w przemyśle analitycznym, farmaceutycznym, elektronicznym oraz petrochemicznym. Dzięki specyficznym właściwościom gazy specjalne pozwalają na zachowanie najwyższego poziomu produkcji. Ponadto pomagają w optymalizacji zaawansowanych procesów technologicznych. Zastosowanie reduktorów pozwala zwiększyć efektywność wykonywanych czynności.

Reduktory sieciowe i precyzyjne są używane w specjalnych warunkach technicznych. Sprawdzają się w sytuacjach, gdy istnieje konieczność zapewnienia bardzo niskiego ciśnienia pracy przy zachowaniu dużej przepustowości gazu. Te nowoczesne rozwiązania umożliwiają regulację ciśnienia roboczego w milibarach. Redukcja odbywa się poprzez wyeliminowanie wahań ciśnienia na tzw. pierwszym stopniu redukcji (stacja rozprężania). Reduktory sieciowe wykorzystuje się przede wszystkim w procesach takich jak spawanie, napawanie, zgrzewanie, cięcie oraz lutowanie. Ponadto urządzenia te są stosowane w sieciach gazów specjalnych.

Reduktory typu DOM nazywane są także kołpakowymi. Urządzenia te nie są regulowane za pomocą sprężyny, a z użyciem gazu pobieranego z wlotu instalacji. Umieszczony w kołpaku gaz, w zależności od ciśnienia panującego w instalacji, naciska na przeponę. To powoduje ruch tłoka umieszczonego przy gnieździe zaworu. Reakcja gazu na zmieniające się warunki wewnątrz  instalacji jest natychmiastowa. Niezależnie od tego, czy zmiana następuje przy wlocie instalacji czy w wyniku zmiennego poboru gazu.

Reduktory typu DOM są dostępne w ofercie firmy PEGO Polska z Wrocławia, dystrybutora armatury do gazów technicznych. Dzielimy je na wysokociśnieniowe (do 300 bar) oraz niskociśnieniowe (do 100 bar). Mogą być dodatkowo wyposażone w reduktor pilotowy, który ułatwia regulację ciśnienia.

Reduktory to prosty sposób na stabilizację ciśnienia gazu i utrzymania go na stałym poziomie. Wybór kilku rodzajów reduktorów ułatwia dopasowanie urządzenia do specyfiki instalacji oraz charakteru pracy.

śr. ocena 0 / głosów 0