Rodzaje morskich map nawigacyjnych

Wraz z rozwojem ogólnodostępnej technologii, na rynku nawigacji morskiej zaczęły pojawiać się mapy cyfrowe. Wypierają one tradycyjne mapy papierowe ze względu na mobilność, precyzyjne wskazywanie położenia oraz szczegółowe informacje dotyczące danego obszaru. Współpraca z echosondami czy radarami pozwala także informować o pobliskich niebezpieczeństwach.

Zalety map elektronicznych

Podstawą bezpieczeństwa podczas żeglugi jest dobór właściwego systemu nawigacyjnego. Bezpieczną drogę statku wyznaczają odpowiednio dobrane mapy. Jak tłumaczy specjalista z firmy eNavigare:

Większość elektronicznych systemów posiada wbudowany odbiornik GPS, a także współpracuje z radarami, echosondami czy urządzeniami AIS. Dzięki temu elektroniczne mapy nawigacyjne są dużo dokładniejsze niż mapy papierowe.

Można je odczytywać na laptopach, tabletach czy telefonach. W ten sposób żegluga staje się łatwiejsza, przyjemniejsza i o wiele bardziej bezpieczna.

Mapy rastrowe i wektorowe

Elektroniczne mapy nawigacyjne przede wszystkim można podzielić na mapy rastrowe, które są tradycyjnymi mapami i mapy wektorowe. Te z kolei są bazami danych o obiektach z danego obszaru. Mogą to być informacje o linii brzegowej, warstwicach dna i lądu, znaki nawigacyjne czy inne przeszkody w postaci wraków statków lub skał. Mapy wektorowe mogą także zawierać dane batymetryczne wskazujące na rzeźbę dna lub dane altymetryczne, które przedstawiają rzeźbę terenu. Natomiast mapy rastrowe proponowane są osobom, które przyzwyczajone są do wersji papierowych. Choć są one w postaci elektronicznej, charakteryzują się łatwą obsługą. Znacznie poprawiają nawigację podczas żeglugi dzięki temu, że każdy punkt na danym obszarze posiada swoje współrzędne geograficzne. Mapy rastrowe są oficjalnymi mapami lokalnych wydawnictw hydrograficznych.

Mapy z prądami pływowymi oraz zdjęcia satelitarne

Mapy mogą zawierać precyzyjne dane o prądach pływowych na danym obszarze. Dzięki nim możliwe jest sprawdzenie kierunków i prędkości prądów, uwzględnienie ich w planowaniu trasy i prowadzeniu nawigacji. Wiele map współgra z TimeZero, czyli popularną serią intuicyjnych programów do nawigacji morskiej. Uzupełnieniem map są zdjęcia satelitarne, które wykonywane są w wysokiej rozdzielczości. Dzięki nim można na przykład szczegółowo zapoznać się ze wybranym portem. W tym przypadku także istotne jest współdziałanie z posiadanym programem.

śr. ocena 5 / głosów 5