Rodzaje materiałów ogniotrwałych

Materiały ogniotrwałe to szeroka gama produktów, które charakteryzują się dużą wytrzymałością termiczną. Dlatego też używane są wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność zastosowania rozwiązań odpornych na wysokie, a nawet bardzo wysokie temperatury. Głównymi odbiorcami materiałów ogniotrwałych są huty stali, przedsiębiorstwa działające w branży energetycznej czy zakłady produkcyjne. Niektóre z produktów ogniotrwałych można również spotkać w gospodarstwach domowych.

Podział materiałów ogniotrwałych

Wachlarz materiałów ogniotrwałych dostępnych na rynku jest stosunkowo duży i zróżnicowany. Dzieje się tak dlatego, że spektrum ich zastosowań jest bardzo szerokie. Jak wyjaśnia ekspert z firmy Fornax Polska specjalizującej się w dystrybucji materiałów ogniotrwałych:

Generalnie materiały ogniotrwałe tworzone są z myślą o pracy w wysokich temperaturach. Jednak zadania jakim muszą sprostać są bardzo różne. Podziału materiałów ogniotrwałych dokonujemy na podstawie ich przeznaczenia. Można wymienić trzy zasadnicze grupy produktów ogniotrwałych. Pierwszą grupę stanowią materiały, których zadaniem jest wytrzymywanie wysokich temperatur. Z takimi temperaturami mamy do czynienia np. w paleniskach, piecach do wypalania czy spalarniach. Grupę drugą tworzą wyroby ogniotrwałe mające zapobiegać uszkodzeniu innych materiałów. W tym przypadku działają one jak warstwa izolacyjna. Ostatnią grupę stanowią materiały, których głównym celem jest kumulowanie i długotrwałe utrzymywanie ciepła. Tak działają m in. Wkłady do pieców akumulacyjnych.

Surowce do wyrobu materiałów ogniotrwałych

W produkcji materiałów ogniotrwałych wykorzystuje się surowce, które dzięki swoim właściwościom fizycznym i chemicznym doskonale znoszą kontakt z wysokimi temperaturami. Do najpopularniejszych zaliczamy szamot, związki wysokoglinowe, andaluzytowe, mulitowe oraz różnego rodzaju glinokrzemiany. Zaawansowane rozwiązania technologiczne umożliwiają wytwarzanie  materiałów ogniotrwałych w różnej postaci. Mogą one mieć formę cegieł, bloczków lub płyt, a także elastycznych mat lub papierów ceramicznych.

Praktyczne przykłady zastosowań materiałów ogniotrwałych

Materiały ogniotrwałe znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W branży hutniczej używane są jako elementy pieców hutniczych, kadzi zalewowych i transportowych, mieszalników surówki. Ponad to z materiałów ogniotrwałych wykonuje się formy do odlewów przeznaczone do różnego rodzaju stali oraz stopów metali. Właściwości izolacyjne pewnych materiałów ogniotrwałych jak np. papieru ceramicznego sprawiają, że jest on chętnie stosowany w przemyśle ciepłowniczym jako warstwa izolacyjna przewodów transportujących ciepło. Z materiałami ogniotrwałymi mamy także do czynienia w gospodarstwach domowych. Można je spotkać w urządzeniach grzewczych np. jako wypełnienie pieców akumulacyjnych czy wkładów kominkowych.

śr. ocena 5 / głosów 4