Rodzaje izolacji przemysłowych

Rozmaite czynniki zewnętrzne mogą zakłócać pracę maszyn i instalacji wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu. Z tego powodu stosuje się odpowiednie do panujących warunków izolacje, które chronią wrażliwe elementy przed wpływami z zewnątrz. Mogą one być bardzo różne, dlatego też stosuje się różnego rodzaju izolacje. Jakie mamy izolacje dla przemysłu?

Izolacja chroniąca przed zmianami temperatury

Temperatura ma ogromny wpływ na przebieg prac i procesów w przemyśle. Musi być dostosowana do materiałów, z jakimi się pracuje. Precyzyjnie dobrana umożliwia przechowywanie i transport wrażliwych surowców i produktów.

Aby utrzymać pożądaną wysoką temperaturę, stosuje się różnego rodzaju izolacje ciepłochronne. Osłaniają one rurociągi, sieci ciepłownicze, kanały spalin i kanały wentylacyjne, kotły i inne. Izolacje termiczne przyjmują postać otulin, płyt i mat np. z wełny mineralnej. Z kolei do zachowania niskiej temperatury służą maty zimnochronne. Znajdują one zastosowanie w osłanianiu m.in. instalacji klimatyzacyjnych czy komór chłodniczych. Wykonuje się je np. z poliuretanu lub kauczuku.

Ochrona przed dźwiękiem – izolacje akustyczne

Izolacje akustyczne działają niejako dwustronnie. Chronią pracowników przed nadmiernym hałasem wytwarzanym przez maszyny, ale też osłaniają niektóre wrażliwe elementy, które mogłaby naruszać fala akustyczna, czyli drgania. Wytłumia się takie elementy, jak: wentylatory, kanały, tłumiki. Wykorzystuje się tu maty i płyty wygłuszające.

Izolacje HVAC

Obok tych dwóch popularnych izolacji istnieje trzecia grupa obejmująca ogrzewanie, wentylację i klimatyzację. Są to tzw. izolacje HVAC (ang.: heating, ventilation, air conditioning). Grupa ta obejmuje ochronę przed zimnem i ciepłem oraz  zabezpieczenia przeciwpożarowe. Wpływają one nie tylko na skuteczność ogrzewania, chłodzenia i klimatyzowania, ale też na bezpieczeństwo. Wszystkie wymienione tu typy izolacji można znaleźć na www.izoserwis.pl.

śr. ocena 7.5 / głosów 2