Recykling wyposażenia laboratoryjnego z metali szlachetnych

W większości przypadków, do wykonania analiz chemicznych potrzebne jest odpowiednie wyposażenie laboratoryjne, stworzone z metali szlachetnych. Po pewnym czasie użytkowania trzeba wymienić je na nowe. Zamiast pozbywania się starych narzędzi, warto zdecydować się na ich recykling.

Produkcja

Do produkcji wyposażenia laboratoryjnego można używać różnych materiałów. Jednym z najczęściej wybieranych są metale, szczególnie te szlachetne. Naczynia z nich wykonane są wyjątkowo wytrzymałe i odporne na działanie kwasu fluorowodorowego, co ma znaczenie w czasie rozkładu krzemianów. Do ich stworzenia najczęściej wybiera się platynę (czasem zastępowana jest tańszym palladem) lub złoto (wykorzystywane rzadziej, ponieważ jest bardziej topliwe).

Wśród wyposażenia laboratoryjnego z metali szlachetnych należy wymienić tygle, miseczki platynowe i elektrody. Znajduje ono zastosowanie w:

 • firmach zajmujących się technologią żywności,
 • laboratoriach przemysłowych,
 • młynach,
 • cementowniach,
 • fabrykach cukru,
 • kopalniach,
 • instytutach,
 • uniwersytetach,
 • firmach badawczych.

Recykling

-Recykling, także wyposażenia laboratoryjnego z metali szlachetnych, niesie ze sobą wiele oszczędności, zarówno w kwestiach materialnych, jak i środowiskowych. Przede wszystkim, wpływa na minimalizację zużycia zasobów materialnych – tłumaczy ekspert reprezentujący firmę METIMEX.

W ramach recyklingu wyposażenia laboratoryjnego z metali szlachetnych, odzyskuje się surowce z uszkodzonego wyposażenia i  przetwarza na pełnowartościowe wyroby. Proces recyklingu tego typu wyposażenia polega na kilku nowatorskich technikach, dobranych odpowiednio do rodzaju metalu.

Platynowce odzyskuje się przez redukcję, ekstrakcję lub procesy elektrolityczne. Przebiega to w 4 etapach, do których zaliczają się:

 • wstępna obróbka,
 • poddanie analizie próbek pobranych ze wsadu,
 • rozpuszczenie (w procesach strącania, ekstrakcji lub destylacji czterotlenków),
 • oczyszczenie i rozdzielenie.

Złoto obrabia się wstępnie w Procesie Millera, polegającym na topieniu materiałów wsadowych w tyglu lub elektrycznym piecu indukcyjnym, jednocześnie wdmuchując gazowy chlor. W tym procesie wytwarza się złoto o czystości 98,5% lub 99,5%. Złoto odzyskać można także w procesie elektrorafinacji jonów (w ten sposób powstaje złoto o czystości 99,5%).

Recyklingiem wyposażenia laboratoryjnego zajmują się specjalistyczne firmy, których pomoc w tym przypadku jest niezbędna.

śr. ocena 5 / głosów 4