osady biologiczne

Przyczyny występowania osadów biologicznych w systemach wody chłodzącej

Jednym z poważniejszych problemów jakie pojawiają się w trakcie eksploatacji przemysłowych układów chłodzenia jest występowanie niekorzystnych procesów. Mają one bowiem fatalne skutki dla kondycji układów.

Osady biologiczne

W otwartych systemach wody chłodzącej mogą pojawiać się biologiczne osady, które są rezultatem gwałtownego rozwoju różnego rodzaju niższych form życia. Należą do nich glony, grzyby oraz bakterie. Cechą charakterystyczną glonów, która odróżnia je od bakterii i grzybów jest samożywność. Glony mogą bowiem produkować substancje odżywcze na własny użytek, jednak do wzrostu i rozwoju potrzebują słońca. Z tego powodu w otwartych zbiornikach oraz częściach wież chłodzących eksponowanych na światło można zaobserwować występowanie obfitych kolonii glonów.

W częściach instalacji chłodniczej nieeksponowanych na światło zachodzi rozwój żywych organizmów, a konkretnie mikroorganizmów i ich kolonii pokrywających. Określane są one mianem szlamu i zawierają lub mogą zawierać w swojej masie wszelkie substancje organiczne bądź nieorganiczne – tłumaczy ekspert z firmy GLOBAL CONCEPTS 2000 POLSKA.

W osadach, o których mówił nasz rozmówca spotkać można zwykle różnego rodzaju bakterie, grzyby tworzące włókniste struktury, drożdże, a także sporadycznie pierwotniaki. Ponadto, skupiska szlamu mogą zawierać też martwą materię glonów. Jej migracja wewnątrz układu zostaje wbudowana w masę szlamu, który występować może zarówno w instalacjach oświetlonych, jak i nieoświetlonych.

Skutki osadów

Osady szlamowe występujące na elementach instalacji systemów wody chłodzącej znacznie zmniejszają sprawność wymiany cieplnej. Te organicznego pochodzenia, które pojawiają się na metalowych powierzchniach, mogą spowodować powstawanie lokalnych koncentracji tlenu związanego w masie osadu, a tym samym przyczynić się do powstania groźnej korozji wżerowej. Innym zagrożeniem wynikającym z pojawiania się osadów biologicznych jest także porastanie mikrobiologiczne wewnątrz układu.

Wszystkie wymienione tutaj procesy związane są ze środowiskiem wodnym, a przyczyną ich występowania jest nieodpowiednie przygotowanie wody jako czynnika chłodniczego.

śr. ocena 5 / głosów 6