Prostowanie blachy

Prostowanie blachy krok po kroku

Jednym z podstawowych zabiegów kształtowania metali nieżelaznych jest prostowanie arkuszy blachy. Jest to spowodowane tym, że na skutek walcowania, transportu czy przenoszenia na kolejne odcinki linii produkcyjnej, kawałki blachy ulegają odkształceniu i należy im przywrócić właściwy kształt. W niniejszym artykule postanowiliśmy skupić się na opisaniu krok po kroku procesu prostowania blachy.

Niezbędne zaplecze techniczne Po to, aby w ogóle możliwe było wyprostowanie blachy, konieczne jest posiadanie niezbędnego zaplecza technicznego. Do podstawowego wyposażenia firm, które świadczą usługi prostowania blachy, zaliczane są prostowarki. Ich zasada działania jest dosyć prosta, gdyż pomiędzy wałkami przesuwa się arkusz blachy. Na skutek odpowiedniego nacisku powierzchnia ulega wyrównaniu, a wszelkie deformacje znikają.

Zapytaliśmy pracownika Walcowni Metali Nieżelaznych Łabędy S.A. o efekt zabiegu walcowania? Powiedział nam, że arkusz blachy po takim zabiegu jest idealnie płaski. Dzięki temu procesowi usuwamy z metali nieżelaznych wszelkie naprężenia materiałowe, które w dalszym procesie obróbki (np. podczas spawania czy montażu) mogłyby stanowić problem. Kolejną rzeczą jest usprawnienie następnych procesów na produkcji takich jak gięcie czy tłoczenie. Proste arkuszy blachy, które w dodatku docięte są według narzuconego przez klienta standardu, są również łatwiejsze w magazynowaniu.

W pierwszej kolejności materiał, który ma zostać poddany procesowi prostowania, przechodzi szczegółową inspekcję jakościową. Metale nieżelazne mają tą właściwość, że mogą być poddawana procesowi recyklingu, dlatego na samym początku trzeba wyeliminować surowiec o wątpliwej jakości. Potem całość musi zostać dokładnie oczyszczona i poddana procesowi usunięcia wżerów i innych nalotów. Oczyszczanie zazwyczaj jest kilkuetapowe i wykorzystuje różne zjawiska fizyczne i chemiczne. Wszystko po to, aby pozbyć się wszelkich nalotów ze struktur materiału. Dopiero oczyszczony element można poddać prostowaniu. I to też nie jest tak, że już przy pierwszym przejściu blachy przez prostarkę uzyskuje pożądany efekt. Niekiedy konieczne jest zastosowanie kilku powtórzeń, aby odprężyć materiał i nadać mu odpowiedni kształt.

Na samym końcu materiał, który uzyskał odpowiednie parametry, przenoszony jest do miejsc składowania. Ważne jest, aby te strefy były odpowiednio zabezpieczone przed działaniem czynników mogących powodować powstawanie nalotu na powierzchni blachy. Niektóre firmy stosują specjalne powłoki zabezpieczające, które pozwalają na przechowanie metali nieżelaznych w postaci zwalcowanych arkuszy przez długi czas.

śr. ocena 0 / głosów 0