Polski rynek nieruchomości. Charakterystyka

Temat kondycji polskiego rynku nieruchomości dotyczy wielu osób, bo dachu nad głową potrzebuje przecież każdy: czy to w postaci własnego mieszkania zakupionego na kredyt lub bez niego, czy to wynajmowanego lokum. Jest też coraz więcej osób prywatnych i firm inwestujących nadwyżki kapitału właśnie w nieruchomości. Jak zatem wygląda sytuacja w tym segmencie polskiej gospodarki?

Zapotrzebowanie wciąż rośnie

Duży wzrost wartości nieruchomości, zwłaszcza w dużych miastach, obserwujemy już od lat – i w nadchodzącym czasie raczej to się nie zmieni. Popyt na mieszkania cały czas będzie rósł, liczba nowych mieszkań na sprzedaż wciąż może być niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Oto wybrane statystyki dotyczące stanu rynku nieruchomości w Polsce:

  • szacowana wartość nieruchomości mieszkaniowych w Polsce: 3,17 bilionów złotych.
  • szacowany majątek nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce: 182% PKB oraz ok. 54% majątku trwałego w gospodarce.
  • przeciętna powierzchnia domu jednorodzinnego: 134,6 m².
  • wartość usług mieszkaniowych w Polsce: ok 12% PKB.
  • wartość kredytów mieszkaniowych: 394,3 mld zł.

Źródło: Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2016 r., Narodowy Bank Polski

  • liczba mieszkań w Polsce: 14,44 mln,
  • łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w Polsce: 1 068 557,5 m²,
  • średnia wielkość mieszkania w Polsce: 74 m²,
  • przeciętna powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 osobę: 27,8 m²,

Źródło: Gospodarka Mieszkaniowa w 2017 r., Główny Urząd Statystyczny

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego z I kwartału 2018 roku cena ceny za 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania to 4132 zł.

Prognozy na przyszłość

Wraz z postępującą urbanizacją, a ten trend z pewnością w najbliższych latach nie ulegnie zmianie, będzie też wzrastać zapotrzebowanie na mieszkania od deweloperów takich jak firma Samson Dom. Warto też pamiętać o zapóźnieniach naszego kraju w tym zakresie: mamy wciąż mniejszą liczbę mieszkań przypadającą na tysiąc mieszkańców w porównaniu ze średnią w Unii Europejskiej. Według niektórych statystyk np. tych przygotowanych przez mBank ten niedobór obejmuje aż 1,4 mln mieszkań. Jeśli polskie społeczeństwo będzie zamożniejsze, większym zainteresowaniem kupujących będą się cieszyć również większe mieszkania. Wpływ na ceny nieruchomości w przyszłości będzie mieć wiele czynników takich jak kondycja gospodarcza kraju, wysokość stóp procentowych, warunki przyznawania kredytów czy stosunek popytu do podaży – więc tak naprawdę trudno dziś jednoznacznie wyrokować o sytuacji na rynku nieruchomości za kilka czy kilkanaście lat.

śr. ocena 5 / głosów 5