Pojemniki do segregacji odpadów. Podstawowy podział i kolorystyka

Przyzwyczajenie się do segregowania odpadów i umieszczania ich w pojemnikach o odpowiedniej kolorystyce zabrało nam trochę czasu. Przywykliśmy do podziału na trzy rodzaje śmieci: surowce (papier, plastik, szkło), bio (odpadki organiczne, z wyjątkiem kości i mięsa) i zmieszane. Powoli zaczyna obowiązywać w Polsce nowy podział – nie na trzy frakcje, tylko na pięć. Każdej z nich przyporządkowany jest odpowiedni kolor pojemnika.

Dlaczego segregacja odpadów jest ważna?

Segregacja odpadów w istotny sposób wpływa na naszą świadomość, jako klienta i konsumenta. Jeśli segregujemy śmieci, siłą rzeczy pojawia się refleksja na temat tego, jak dużo pakowanych produktów zużywamy. Zaczynamy zadawać sobie pytanie, czy można to zużycie ograniczyć, by przynajmniej  w taki sposób zadbać o środowisko naturalne na naszej planecie. Bo segregacja i przetwarzanie surowców to podstawa ekologicznej gospodarki.  Nie bez znaczenia jest też argument finansowy.

Znajomość i przestrzeganie  nowych zasad dotyczących segregacji odpadów są też o tyle istotne, że od 2019 r. za śmieci nieposortowane zapłacimy znacznie więcej, niż za posortowanewyjaśnia pracownik firmy MJB z Nicponi koło Gniewu – Za brak segregacji bądź kiepską segregację mogą zostać wprowadzone dodatkowe sankcje lub kary.

Nowa segregacja odpadów

Śmieci, które do tej pory umieszczaliśmy w pojemniku czerwonym, czyli „segregowane suche”,  podzielono na dwie grupy: papier i metale + tworzywa sztuczne. „Odpady zmieszane” które znikały w pojemniku czarnym, segregujemy na: bio (obierki i resztki pozostające po obieraniu owoców i warzyw, fusy kawy, skorupki jaj itp.) i „odpady resztkowe” (zużyte środki higieny, stłuczone naczynia i szkło itp. ). By łatwiej się w tym odnaleźć, każdemu z rodzajów odpadów przyporządkowany jest odpowiedni kolor pojemnika.

Kolorystyka pojemników na odpady

Pojemniki do segregowania śmieci  zostały podzielone na następujące kolory:

  • Niebieski z napisem ”papier”
  • Zielony z napisem „szkło”
  • Żółty z napisem „metale i tworzywa sztuczne” – na metale i tworzywa sztuczne
  • Brązowy z napisem „bio” – na resztki organiczne z gospodarstw domowych
  • Brązowy z napisem „bio – dla gastronomia/targowisko” – na  bioodpady z gastronomii i z targowisk
  • Szary z napisem „odpady zielone” – na odpady zielone
  • Czarny z napisem „odpady zmieszane”- dla odpadów zmieszanych, czyli tych, które pozostają po zapełnieniu wszystkich innych pojemników
  • Kolor dowolny (z wyłączeniem już wymienionych) z napisem „odpady wielkogabarytowe” – na odpady wielkogabarytowe.
śr. ocena 5 / głosów 5