Podstawowe zasady doboru układów smarowania

Układy centralnego smarowania są niezbędne do zapewnienia prawidłowego trybu pracy wielu urządzeń. Stosuje się je między innymi w ciężkich pojazdach, pojazdach specjalnych, maszynach rolniczych czy wszelkiego rodzaju liniach technologicznych i produkcyjnych. W jaki sposób odpowiednio dobrać układ, by zapobiegał zatarciom i usterkom? Jakie parametry bierzemy pod uwagę?

Budowa układu centralnego smarowania

Jednym z najczęściej spotykanych układów smarowania jest układ dwu przewodowy, który składa się z sześciu głównych elementów. Pierwszym jest pompa centralnego sterowania, która może być sterowana elektrycznie bądź ręcznie. Następnie mamy rozdzielacze sterujące, rozdzielacze dozujące, pompy do napełniania, urządzenia sterujące i przewody. Do tego dochodzą łączniki poszczególnych elementów. Praca całego układu, to nic innego jak cykliczne tłoczenie smaru przez pompę. Smar tłoczony jest naprzemiennie do przewodów, a pod wpływem zmiany ciśnienia dozowany jest w odpowiednie miejsca. Nazywa się je węzłami ciernymi.

Dobór dozowników i średnic przewodów

Aby prawidłowo wybrać dozownik, inaczej rozdzielacz dozujący, musimy wziąć pod uwagę ilość smaru, która ma być podana do węzła ciernego w danym przedziale czasu. Szacuje się ją na 10-40 g na 1m2, ale zawsze należy dokonać dokładniejszych obliczeń. Bierze się w nich pod uwagę minimalne zużycie smaru oraz szereg współczynników. Współczynniki uwzględniają zapotrzebowanie w zależności od prędkości obrotowej łożyska, jakość wykonania węzłów ciernych, temperaturę pracy łożysk oraz ich obciążenie. Współczynniki są różne dla łożysk ślizgowych i tocznych, są też zależne od powierzchni tarcia. W obliczeniach bierzemy też pod uwagę częstość smarowania. Aby odpowiednio dobrać przewód, korzysta się ze specjalnych wykresów, które wskazują natężenie przepływu.

Dobór pompy

Pompę do układu smarowniczego dobieramy w taki sposób, by dostarczała smar w odpowiedniej ilości oraz by stwarzała ciśnienie, które zapewni podanie go do wszystkich węzłów ciernych. Więcej na temat układów smarowania: TriboTec.

śr. ocena 5 / głosów 3