metal

Podstawowe badania stopów metali

Badania wykonywane na stopach metali są nazywane metalograficznymi, a w trakcie nich eksperci obserwują naturalne powierzchnie lub przygotowane zgłady metalograficzne. Pozwala to na określenie struktury stopu, ocenę jakości i identyfikację nieciągłości w materiale. Badania metalograficzne najczęściej wykonuje się dla zakładów jubilerskich. Podstawowe metody sprawdzania jakości stopów metali to makroskopia i mikroskopia. Na czym polegają i jakich urządzeń używa się do badań?

Jak wygląda badanie stopów metali?

Badania stopów metali wykonuje się w celu badania mikrostruktury metalu. Przeprowadza się je za pomocą mikroskopu optycznego, który stosuje powiększenia od 20 do 1800 – krotnych.

Mikroskop optyczny różni się znacznie od modelu biologicznego, gdyż pozwala na obserwację próbki w świetle, które odbija się od jej powierzchni. Badany materiał należy uprzednio szlifować i polerować, aby był przygotowany na lustrzany połysk. Tak przygotowaną próbkę nazywa się szlifem lub zgładem metalograficznym.

Badania makroskopowe

Podstawową metodą badania stopów metali jest makroskopia. Wykonywane są na przygotowanej powierzchni przekroju próbki stopu poprzez obserwację okiem nieuzbrojonym lub przy powiększeniach mniejszych niż 30- krotne.

Badania przeprowadza się, aby wykryć niedoskonałości i braki ciągłości materiału. Dzięki nim możliwe jest wykrycie wszelkich pęknięć, zawalcowań, jam skurczowych, pęcherzy oraz wtrąceń niemetalicznych.

Badania makroskopowe mają również na celu ocenę pozostałych parametrów badanego materiału. Laboratorium metalograficzne zajmuje się sprawdzaniem występowania zanieczyszczeń siarką lub fosforem, kontrolowaniem wielkości ziarna, głębokości zahartowania, włóknistości, prawidłowej kierunkowości struktury i charakteru pęknięć i porównywaniem ich według odpowiednich kryteriów.

Badania makroskopowe przeprowadza się na materiałach, na których zanieczyszczenia, wewnętrzne nieciągłości i charakterystyczne cechy struktury są widoczne na powierzchni przekroju próbki stopu.

Badania mikroskopowe

Badania mikroskopowe, podobnie jak makroskopowe, wykonuje się na przygotowanej powierzchni przekroju próbki stopu.

Jak mówi ekspert z laboratorium Metrotest: Do obserwacji używa się mikroskopu metalograficznego, który umożliwia obserwację próbki w świetle, które odbija się od jej powierzchni. W tej metodzie używa się powiększeń 30-1800-krotnych.

Badania mikroskopowe mają na celu ujawnienie mikrostruktury badanego materiału. Dzięki badaniom mikroskopowym można rozróżnić wszystkie składniki strukturalne oraz określić ich morfologię, ilość, wymiary i rozmieszczenie.

śr. ocena 0 / głosów 0