Okna energooszczędne, czyli jakie?

W dzisiejszych czasach bardzo dużą uwagę przywiązuje się do oszczędności energii – wynika to nie tylko z chęci ograniczania wydatków, ale również minimalizowania wpływu naszej działalności na środowisko naturalne. Warto wiedzieć, że nie wystarczy posiadać wydajną i ekologiczną instalację grzewczą w domu, by zmniejszyć opłaty za ogrzewanie – warto również zainwestować w odpowiednią izolację budynku, czyli między innymi okna energooszczędne.

Okna energooszczędne a przepisy

Na pytanie o konkretne kryteria decydujące o energooszczędność okien nie ma dobrej odpowiedzi. Dlaczego? Ponieważ takie kryteria… nie istnieją. Mamy oczywiście przepisy, określające maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła okien, jednak mówią one jedynie o wartościach granicznych, których żadne okno dopuszczone do sprzedaży nie może przekroczyć. Zgodnie z obowiązującym od stycznia 2017 roku znowelizowanym Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, okna w domu, w którym temperatura jest równa lub wyższa niż 16 stopni, powinny charakteryzować się współczynnikiem przenikania ciepła U nie wyższym, niż 1,1 W/(m²•K). W przypadku okien połaciowych wartość ta powinna być nie wyższa, niż 1,3 W/(m²•K). Obecne normy ulegną zaostrzeniu w styczniu 2021 roku.

Czym jest współczynnika przenikania ciepła?

Współczynnik przenikania ciepła – oznaczany jako U – to najważniejszy z punktu widzenia energooszczędności parametr nie tylko okien, ale również drzwi i innych przegród, oddzielających nas od środowiska zewnętrznego. Mówi nam on, ile energii cieplnej jest w stanie „uciec” przez okno w danej jednostce czasu. Im mniejsza wartość współczynnika, tym lepiej, ponieważ ciepło dłużej zostaje wewnątrz naszego domu – a w takiej sytuacji nie ma potrzeby go wytwarzać. To oznacza dla nas mniejsze zużycie paliwa, a tym samym mniejsze wydatki w celu ogrzania domu. Należy pamiętać, że okna pod względem izolacyjności stanowią najsłabszy punkt każdego domu – ściany są dużo lepiej izolowane i skuteczniej zatrzymują ciepło. Ponadto między ścianą a ramą okna zawsze powstają tak zwane mostki termiczne, czyli punkty, w których następuje najintensywniejsza wymiana ciepła ze środowiskiem zewnętrznym. Dlaczego w ogóle dochodzi do takiej wymiany? Ponieważ jeśli między dwoma środowiskami istnieje różnica temperatur, to będą one dążyć do jej wyrównania. W zimę ciepło będzie opuszczać nasz dom, który w efekcie przybierze temperaturę otoczenia, w lecie zaobserwujemy zjawisko odwrotne – ciepło zacznie przedostawać się do środka. Im większa różnica temperatur, tym intensywniejsza wymiana ciepła.

Czym zatem są okna energooszczędne?

W powszechnie stosowanej nomenklaturze oknami energooszczędnymi nazywa się okna, które zapewniają znacznie lepsze parametry izolacyjności cieplnej, niż przewidują stosowane normy – przykładem są okna z oferty firmy Pendragon, odznaczające się współczynnikiem U na poziomie nawet 0,5 W/(m²•K). Dzięki temu znacząco ograniczają one wymianę cieplną między budynkiem a środowiskiem zewnętrznym. Jeśli planujemy zbudować dom – lub zmodernizować istniejący – w taki sposób, by zużycie energii potrzebnej do ogrzania pomieszczeń było jak najniższe, koniecznie powinniśmy zainstalować w nim okna energooszczędne.

śr. ocena 5 / głosów 5