Odzysk energii – nieodłącznym elementem najnowszych instalacji piecowych

W dzisiejszych czasach coraz istotniejsza staje się kwestia redukcji zużycia energii niezbędnej do przeprowadzania procesów produkcji. Ma ona dwa aspekty: ekonomiczny, gdyż mniejsze zużycie energii oznacza mniejsze koszty produkcji, oraz ekologiczny – wciąż najpowszechniejszym źródłem energii jest spalanie paliw kopalnych, w czasie którego do atmosfery wydostaje się mnóstwo toksycznych substancji chemicznych. Jedną z metod redukcji wydatku energetycznego, jest odzysk energii. Rozwiązanie takie stosuje się w różnego rodzaju przedsiębiorstwach produkcyjnych, w tym w piekarniach.

Urządzenie do odzysku energii

Odzysk energii cieplnej z instalacji piecowej możliwy jest dzięki zastosowaniu dwóch urządzeń: parowego oraz spalinowego wymiennika ciepła

  • Parowy wymiennik ciepła montowany na kominie parowym – W wyniku podgrzewania produktów w piecu wytwarzają się duże ilości pary – jest ona nośnikiem energii cieplnej. W momencie skraplania energia ta zostaje uwolniona i możliwe jest wykorzystanie jej do ogrzania wody użytkowej zebranej w kondensatorze. Ilość możliwej do odzyskania energii jest zależna od powierzchni pieca, temperatury obiegu oraz ilości wypiekanych produktów.
  • Spalinowy wymiennik ciepła – montowany jest w kominie spalinowym. Wymiennik wykonany jest ze stali nierdzewnej – spaliny przechodząc przez niego, oddają mu swoją energię cieplną, która wykorzystywana jest do podgrzania wody użytkowej lub magazynowana w zbiornikach buforowych.
  • Moduł odzysku energii MIWE eco: nova –jest to wymiennik ciepła, który odzyskuje energię cieplną z kilku pieców jednocześnie prowadząc gorącą parę i spaliny oddzielnymi kanałami. Wydajność systemu dochodzi do 960 kW. Odzyskana energia jest magazynowana w postaci gorącej wody w zbiornikach akumulacyjnych. Dzięki MIWE eco:nova instalacja piecowa obsługiwana jest przez jeden komin. W module zainstalowany jest system oczyszczania spalin: dwutlenek siarki osadza się na kamieniach wapiennych, para zostaje oczyszczona z resztek tłuszczu i brudu.

Dzięki zastosowaniu wymiennika możliwe jest odzyskanie ponad ¼ energii cieplnej ze spalin. Dodatkowo zmniejszona zostaje ilość siarki zawartej w ulatniających się spalinach, co oznacza mniejsze zanieczyszczenie środowiska.

Plusy zastosowania technik odzyskania ciepła

Odzyskana przy pomocy wymienników i kondensatorów energia wykorzystywana jest do ogrzewania wody użytkowej oraz wspomagania układu centralnego ogrzewania w zakładzie. Zastosowanie tych urządzeń przyczynia się tym samym do zmniejszenia zapotrzebowania na świeżą energię – a tym samym zmniejszenia kosztów produkcji – oraz ograniczenia emisji spalin do środowiska naturalnego.

Nowoczesne urządzenia do odzysku energii znajdziemy w ofercie firmy GETH.

 

 

 

śr. ocena 0 / głosów 0