Obowiązki informacyjne dewelopera – prospekt informacyjny – informacje, które Klient powinien otrzymać bez pytania o nie

Decyzja o zakupie mieszkania nie należy do łatwych, a podejmując ją należy zachować szczególną ostrożność. Nie bez znaczenia jest renoma dewelopera, współpracę z którym rozważamy. Na szczęście o interesy klientów dbają odpowiednie przepisy prawne, które nakładają na deweloperów obowiązek przedstawienia rzetelnego prospektu informacyjnego.

Prospekt informacyjny jest dokumentem przygotowywanym przez dewelopera dla potencjalnych nabywców nieruchomości i w razie podjęcia ostatecznej decyzji o zawarciu umowy kupna mieszkania, staje się jej oficjalną częścią – wyjaśnia ekspert z Przedsiębiorstwa Budowlanego Ekodom.

Każda osoba wyrażająca zainteresowanie zakupem mieszkania u dewelopera ma prawo do bezpłatnego otrzymania prospektu informacyjnego w formie papierowej. Informacje zawarte w takim prospekcie pomagają klientom w porównaniu poszczególnych ofert i pozwalają na wybór najkorzystniejszej opcji.

Część ogólna deweloperskiego prospektu informacyjnego

Prospekty informacyjne zazwyczaj podzielone są na 2 części, z czego pierwsza, nazywana ogólną, dostarcza wiadomości na temat samego przedsiębiorcy: zawiera jego dane identyfikacyjne i udokumentowane doświadczenie.

Są tu również informacje dotyczące całej nieruchomości, w której znajduje się lokal interesujący klienta (w tym harmonogram, opis całej inwestycji, a także informacje dotyczące środków ochrony nabywcy) oraz prac budowlanych oraz warunki ewentualnego odstąpienia od umowy.

Część indywidualna deweloperskiego prospektu informacyjnego

Część indywidualna prospektu informacyjnego dotyczy konkretnej nieruchomości, i zawiera informacje takie jak cena za 1 m2 powierzchni, ilość pomieszczeń i kondygnacji w lokalu, standard wykończeń, dostępne media i usytuowanie mieszkania w całym budynku.

Prospekt musi zawierać również podpis dewelopera lub jego przedstawiciela wraz z datą i pieczęcią oraz niezbędne załączniki (wzór umowy, rzut kondygnacji z oznaczeniem lokalu). W razie zaistnienia jakichkolwiek zmian w prospekcie deweloper musi dostarczyć klientowi odpowiedni aneks albo zupełnie nowy prospekt.

śr. ocena 5 / głosów 3