oczyszczanie sciekow

Wszystko o oczyszczaniu ścieków

Ściekami nazywamy zużyte ciecze, koloidy, roztwory lub zawiesiny, oraz odpadowe ciała stałe. Odprowadza się je za pomocą specjalnych systemów rurociągów do zbiorników naturalnych. Dzięki kanalizacji jest możliwe odprowadzanie odpadów z gospodarstw domowych daleko za miasto, do zbiorników lub cieków wodnych czy dołów gnilnych.

Szkodliwość ścieków

Ścieki, przez swoją szkodliwość biologiczną, powinny być poddawane procesowi oczyszczania w przeznaczonych do tego oczyszczalniach.

Gospodarka wodą w dzisiejszych czasach stawia nowe wymogi, które polegają w dużym stopniu na racjonalizacji w zakresie gospodarowania tą najpospolitszą substancją we Wszechświecie.

Polega ona przede wszystkim na częstszym stosowaniu zamkniętych obiegów wody oraz stosowaniu nowych metod oczyszczania ścieków, co pozwala na ponowne wykorzystanie wody w celach przemysłowych.

Wiele firm działających w branży inżynierii środowiska, między innymi firma Molewski z Włocławka, wychodzi naprzeciw najnowszym potrzebom gospodarki wodnej.

Metody oczyszczania

Wyróżniamy kilka rodzajów procesów oczyszczania ścieków. W zależności od rodzaju ścieków metoda oczyszczania powinna być zaplanowana w taki sposób, by przy minimalnym nakładzie kosztów uzyskać jak  największą efektywność czyszczenia. Przedstawiamy kilka metod, które stosuje się podczas procesu oczyszczania ścieków.

Metoda biologiczna

Oczyszczanie tą metodą odbywa się za pomocą procesów biochemicznych, zmniejszających ilości fosforu, azotu oraz zawiesin. Ta metoda oczyszczania ścieków ma na celu usunięcie biologicznie rozkładalnych zanieczyszczeń pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego.

Metoda hydrobotaniczna

Jest to metoda stosowana przy wykorzystaniu roślin wodnych do oczyszczania ścieków. Niestety nie da się stosować tej metody w dużych oczyszczalniach, ze względu na zbyt duże jednostkowe zapotrzebowanie powierzchni.

Metoda mechaniczna

Ta metoda oczyszczania polega na usunięciu ciał stałych oraz zawiesin ze ścieków, za pomocą rozdrabniania ciał stałych i odcedzaniu. W skład procesów oczyszczania mechanicznego wody należy też sedymentacja, flotacja i odwirowywanie zanieczyszczeń.

Metoda chemiczna

Ostatni omawiany sposób polega na oczyszczaniu ścieków z użyciem środków chemicznych, wywołujących określone reakcje mające na celu zmniejszenie ilości zanieczyszczeń. Proces oczyszczania odbywa się przez działanie koagulantów. Dzięki wymieszaniu ścieków z roztworem koagulantu powstają kłaczki wodorotlenku glinu lub żelaza, co niweluje dużą część zanieczyszczeń.

śr. ocena 4.5 / głosów 2