Nadzorowanie temperatury w transporcie. Przegląd rozwiązań

Monitorowanie temperatury w transporcie ma kluczowe znaczenie, szczególnie jeśli przewożone są leki lub produkty spożywcze. Dokładny pomiar i ustawienie odpowiedniej temperatury na czas transportu dają gwarancję zachowania bezpieczeństwa towarów. Odpowiedzialność w tym zakresie spada wyłącznie na przewoźnika. Jakie są zatem dostępne rozwiązania, które ułatwiają efektywną kontrolę temperatury w transporcie? Sprawdź.

Dlaczego kontrola temperatury jest ważna w transporcie produktów?

Transport niektórych towarów wymaga zastosowania dodatkowych środków, które pozwalają na bezpieczny przewóz i gwarantują dobrą jakość np. produktów spożywczych, leków lub substancji, które wykazują podatność na zmiany temperatur. Przewóz produktów w kontrolowanej temperaturze wymaga skorzystania z odpowiednich rozwiązań technicznych, dostosowanych do specyfiki załadunku.

Większość produktów spożywczych, aby były przydatne do konsumpcji, wymaga specjalnego traktowania. Szczególnie istotnym czynnikiem wpływającym na jakość, trwałość i przydatność do spożycia takich artykułów jest temperatura przechowywania i transportu. Niewłaściwe warunki mogą powodować szybsze ich psucie się, a w efekcie wpływać na bezpieczeństwo późniejszego ich użytkownika i zmniejszać wartość detaliczną towarów – podkreśla ekspert z firmy LAB-EL.

Przewoźnicy, aby spełnić te wymagania, są zobligowani do stosowania różnych rozwiązań, których celem jest nadzorowanie i utrzymywanie temperatury optymalnej dla przewożonych produktów.

Sposoby na utrzymywanie odpowiedniej temperatury w transporcie

Przewóz towarów w temperaturze kontrolowanej to ważny obszar działalności firm transportowych. Dostępne na rynku rozwiązania ułatwiają przystosowanie pojazdów do tego celu. Najczęściej w tym celu stosuje się:

  • reefery –to specjalne kontenery chłodnicze, w których umieszczane są produkty. To rozwiązanie często spotykane jest w transporcie morskim i lotniczym,
  • nadwozia izotermiczne – to specjalny typ nadwozi, które zostały wyposażone w agregat chłodniczy. Tak wyposażone pojazdy spotyka się w ruchu lądowym,
  • urządzenia pomiarowe – służą do czynnej kontroli aktualnych warunków, w których przewożony jest ładunek. Najczęściej można spotkać termometry elektroniczne, rejestratory wilgotności, oświetlenia i ciśnienia,
  • układy bezpieczeństwa – to wszystkie dodatkowe akcesoria, które informują kierowcę o nieprawidłowościach zaistniałych podczas transportu. Do tej grupy zaliczają się na przykład czujniki otwarcia drzwi bądź nagłej zmiany temperatury.

Korzystanie z powyższych rozwiązań leży w gestii przewoźników, bowiem wedle prawa to na nich spoczywa obowiązek transportu produktów w określonej umową temperaturze. Powinni zatem wybrać te, które najlepiej odpowiadają specyfice realizowania usług przewozowych.

śr. ocena 5 / głosów 5