zrywka drewna pozyskiwanie

Na czym polega zrywka drewna?

Zrywka drewna jest etapem następującym po ścięciu drzew. Działania z tego zakresu polegają na transporcie wyciętych pni z lasu do miejsca obróbki lub ich składowania. W praktyce polega to na podnoszeniu wyciętych elementów i załadunku ich na środek transportowy. Zrywka nie jest łatwy zadaniem, głównie ze względu na duże rozproszenie drzewa na trudnym obszarze. Jakich metoda używa się w tym celu?

Zrywka drewna przy użyciu łańcuchów i maszyn

W celu zobrazowania procesu zrywki drewna warto wyobrazić sobie dużą polać lasu, w której dokonano wycinki. Leżące na podłożu pnie trzeba wydostać z zarośli i przetransportować do miejsca docelowego. Masa drewna jest najczęściej duża i należy je wyciągnąć na drogę przy użyciu znacznej siły.

– W  celu wydobycia ciężkich drzew po ścince przymocowuje się do drewna łańcuch lub linę i wyciąga pień na bardziej otwartą przestrzeń. Zebrane w ten sposób elementy ładuje się na przyczepy i transportuje do tartaków lub składów drewna

informuje pracownik firmy Forest Brothers ze Skierniewic.

Maszyn używane do zrywki drewna

Istnieje mnóstwo maszyn, których można używać w celu wyciągania drewna z lasu. Znacznie przyspiesza to cały proces i umożliwia sprawną pracę ekipy specjalistów. Do takich urządzeń należą  m.in.: ciągniki mechaniczne i specjalistyczne, samozaładowcze forwardery, skiddery, wciągarki, kolejki linowe, helikoptery.

Warto podkreślić, że sprzęt używany do zrywki różni się w zależności od terenu wycinki. Na obszarach górskich należy użytkować innych urządzeń, które są wytrzymalsze i mają większą siłę. Tereny nizinne są łatwiejsze w eksploatacji, a maszyny w takich warunkach nie muszą być aż tak zaawansowane.

Jakie się rodzaje zrywki drewna?

Ze względu na rodzaj użytej techniki, zrywkę drzewną można podzielić na kilka typów. Rozróżnia się zrywkę:

– wleczoną, czyli ciągnięcie pnia po glebie,

– półpodwieszoną, czyli jedna część drzewa jest na ziemi, a druga w górze,

– całkowicie podwieszoną, czyli kiedy drewno nie ma kontaktu z podłożem,

– nasiębierną, czyli poprzez załadunek na przyczepę lub zrywkowy forwarder.

Jak w dawnych czasach wyglądało wydobycie drew z lasu?

Obecne technologie i maszyny umożliwiają przyspieszenie pracy w lesie. Dawniej jednak do tego rodzaju działań używano zaprzęgów konnych, a w państwach azjatyckich wykorzystywano siłę roboczą słoni. Mechanizacja tego procesu rozpoczęła się w XIX wieku, kiedy to w Stanach Zjednoczonych zaczęto używać wciągarek parowych oraz ciężarówek Duplex i lokomotyw parowych. Motywacją do tworzenia nowoczesnych rozwiązań był brak siły roboczej oraz potrzeba ciągłych dostaw drewna.

śr. ocena 5 / głosów 3