Na czym polega technika próżniowa?

Próżnia w mowie potocznej ma wiele znaczeń, ale my dziś chcielibyśmy to pojęcie zawęzić do próżni w ujęciu technicznym. Stosując określenia: próżnia, podciśnienie, ciśnienie ujemne, zasysanie itp. mamy na myśli sytuację, kiedy na wydzielonym obszarze znajduje się powietrze o ciśnieniu mniejszym od wartości ciśnienia atmosferycznego.

Technika próżniowa znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, ale najczęściej stosowana jest chyba w produkcji i warunkach przemysłowych. W zależności od poziomu próżni, jaki chcemy uzyskać, do jej wytworzenia najczęściej wykorzystywane są urządzenia takie jak pompy próżniowe (eżektorowe lub elektryczne) oraz dmuchawy próżniowe. Na całą technikę próżniową składają się: przyssawki, pompy i chwytaki próżniowe.

Przyssawki

Ich niepodważalną zaletą jest to, że za ich pomocą możemy chwycić prawie wszystko – o wadze od kilku gramów do kilkuset kilogramów. Używane są do przenoszenia z miejsca na miejsce przedmiotów kruchych i łamliwych, o nieporęcznych kształtach, o ścisłej, zwartej bądź porowatej strukturze, o powierzchniach płaskich, zaokrąglonych, ustawionych pod kątem czy nawet w formie kopuły. Do tego mamy gwarancję, że podczas przenoszenia na transportowanym przedmiocie nie pozostaną żadne ślady.
Bardzo często używane w branży motoryzacyjnej i AGD. Ułatwiają bowiem zwiększenie szybkości i precyzji produkcji, między innymi zapewniając maksymalną przyczepność na mokrych i zaolejonych powierzchniach. Umożliwiają operatorom bezpieczne i pewne przenoszenie śliskich elementów metalowych bez konieczności zwalniania szybkości linii produkcyjnych i zmniejszając odsetek upuszczanych produktów.

Pompy próżniowe

Jest to urządzenie stosowane w technice, służące do usuwania gazów (wytworzenia podciśnienia w zamkniętej przestrzeni). Jak dowiedzieliśmy się od inżynierów z firmy API Automatyka-Pneumatyka-Informatyka:

Unikalna konstrukcja pomp próżniowych pozwala maksymalnie wykorzystać sprężone powietrze przy niskim zużyciu energii.

Najważniejszymi parametrami pomp próżniowych są:

  • ciśnienie końcowe
  • szybkość pompowania
  • wydajność (mierzona zwykle w m3 wypompowywanego gazu w jednostce czasu).

Chwytaki próżniowe

Chwytaki stosuje się, aby skrócić czasu cyklu (zwiększenie produkcyjności). Eżektor zamontowany jest w obudowie blisko ssawki, co ułatwia szybsze wytworzenie podciśnienia w układzie. Drugi aspekt to liczba połączeń zredukowana do minimum, co zmniejsza szansę na wystąpienie nieszczelności w układzie. Funkcja ta jest szczególnie istotna w pracach typu „pick and place”. Szeroka możliwość konfiguracji chwytaka próżniowego, łatwość montażu i małe rozmiary sprawiają, że jest to urządzenie niezastąpione w wielu miejscach i bezkonkurencyjne w porównaniu do standardowych rozwiązań.

śr. ocena 5 / głosów 4