Modernizacja windy – Jakie można osiągnąć efekty

W Polsce należy wymienić niemal 40 proc. wind. To grubo ponad 35 tys. urządzeń! Choć nie spełniają one aktualnych unijnych wymogów, to nie istnieją przepisy, które odgórnie nakazywałyby przeprowadzenie modernizacji. Warto się na nią zdecydować jednak z wielu innych powodów. Nie tylko bowiem zwiększa bezpieczeństwo i komfort użytkowania dźwigu, ale też pozwala na poczynienie znacznych oszczędności.

Windy instalowane w latach 1970-90 wciąż mogą być dopuszczane do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego, jednak z uwagi na najzwyklejsze zużycie podzespołów ryzyko wystąpienia usterek jest w ich przypadku bardzo wysokie. Niska awaryjność nowoczesnych dźwigów wynika zaś nie tylko stąd, że użyte do ich budowy części są nowe, ale też stąd, że nowe są technologie produkcji i eksploatacji. Wszystko to składa się na zdecydowanie rzadszą konieczność przeprowadzania drogich napraw mechanizmu windy, a także podnosi ogólne bezpieczeństwo korzystania z niej.

Redukcja kosztów energii

Kolejny obszar, w którym modernizacja windy może zredukować przyszłe wydatki, to zużycie energii. W przypadku nowych dźwigów potrafi być ono aż o połowę niższe w porównaniu ze starszymi urządzeniami, co w skali roku przekłada się na tysiące złotych oszczędności. Jest to możliwe dzięki instalacji tzw. napędu bezreduktorowego, w którym za płynną regulację obrotów odpowiadają przemienniki częstotliwości (falowniki). Taki napęd nie tylko zużywa mniej energii, ale też zapewnia łagodny start i hamowanie windy, a także jej cichą pracę. Również oświetlenie LED we wnętrzu kabiny wymaga niższego poboru energii, a przy tym zwiększa jej estetykę.

Podniesienie wartości (lokali w) budynku

W tym miejscu warto zaznaczyć, że modernizacja windy często obejmuje też właśnie aspekt wizualny. Większe położenie nacisku na wykończenie kabiny sprawia, że korzystanie z dźwigu staje się przyjemniejsze.

– Z pozoru nie leży to wysoko na liście priorytetów, ale wraz z podniesieniem funkcjonalności może mieć niebagatelne znaczenie dla wzrostu wartości mieszkań w budynku wyposażonym w windę po modernizacji – zaznacza przedstawiciel firmy DOLPOL-DŹWIG z Wrocławia.

Poprawa funkcjonalności

Podniesienie funkcjonalności ma zaś miejsce w dużej części dzięki wymianie drzwi. W starszych urządzeniach często są one otwierane ręcznie, a przy tym ciężkie i niewygodne, co stanowi sporą trudność zwłaszcza dla osób starszych i niepełnosprawnych, matek z dziećmi czy choćby osób z większymi zakupami. Nowoczesne drzwi otwierają się i zamykają automatycznie, są wyposażone w czujnik zabezpieczający przed przytrzaśnięciem, nie otworzą się też, jeśli w szybie za nimi nie stoi winda, co zdarza się niekiedy w przypadku starszych dźwigów i prowadziło już do wypadków.

Zwiększenie bezpieczeństwa

Zmodernizowane windy są bezpieczniejsze również w związku z instalacją zdalnie monitorowanej i diagnozowanej aparatury sterowej, umożliwiającej m.in. precyzyjniejsze zatrzymywanie się windy na odpowiednim poziomie (dzięki temu przy progu nie tworzy się trudny do pokonania np. przez wózki stopień) czy awaryjny zjazd na poziom przystanku po zaniku napięcia. W przypadku ewentualnej usterki w takiej zmodernizowanej windzie pojawi się też zasilane z niezależnego źródła oświetlenie awaryjne, a system alarmowy zapewni łączność z ekipą ratowniczą bądź konserwacyjną. W procesie modernizacji można także wymienić liny nośne, zainstalować działający z opóźnieniem aparat chwytny (zwłaszcza w dźwigach o prędkości wyższej niż 0,6 m/s) czy też usunąć szkodliwy azbest z układów hamulcowych.

śr. ocena 6.7 / głosów 3