obrobka-metali

Metody obróbki metali

W celu uzyskania elementów metalowych o odpowiednich właściwościach i parametrach, stosuje się liczne metody obróbki na zimno i ciepło. Oto spis najpowszechniejszych metod obróbki.

Obróbka skrawaniem

Jest to zbiór kilku metod, polegających na zdejmowaniu niewielkich fragmentów metalu – wiórów lub opiłków – z przedmiotu, w celu nadania mu odpowiedniego kształtu. Wśród nich wymienić możemy między innymi:

  • Frezowanie – w metodzie tej wykorzystuje się urządzenia zwane frezarką, którego element roboczy wykonuje ruch obrotowy nad obrabianą powierzchnią. W zależności od kierunku przesuwania obrabianego przedmiotu i kierunku obrotu ostrza możemy mówić o frezowaniu współbrzeżnym (oba ruchy przeprowadzane są w tym samym kierunku) lub przeciwbrzeżnym (ruch przesuwu przedmiotu jest przeciwny ruchowi obrotu ostrza)
  • Toczenie – to metoda obróbki zewnętrznej i wewnętrznej przedmiotów o kształcie brył obrotowych (np. walców, stożków). Polega ona na wprawieniu obrabianego przedmiotu w ruch obrotowy i ścinanie warstw materiałów z pomocą noża tokarskiego lub wiertła. Urządzeniem wykorzystywanym do toczenia jest tokarka.
  • Wiercenie – polega na wykonywaniu w pełnym materiale otworów o pożądanej średnicy i głębokości. Otwory wykonywane są przy pomocy spiralnego ostrza, zwanego wiertłem – najczęściej wiertła umożliwiają wykonywane otworów o przekroju okrągłym, jednak istnieją również specjalne rodzaje wierteł, dzięki którym możliwe jest uzyskanie otworów wielokątnych.
  • Dłutowanie – metoda ta umożliwia nadanie odpowiedniej formy przedmiotom o nieobrotowym kształcie, np. krzywkom lub kołom zębatym.

Obróbka plastyczna

Do metod obróbki plastycznej zaliczamy metody, które nie powodują strat materiału – obrabiany przedmiot posiada dokładnie tę samą masę przed i po obróbce. Opierają się one na wywieraniu odpowiedniego nacisku na dany przedmiot w celu zmiany jego kształtu. Najpopularniejsze z nich to:

  • Walcowanie – wykonuje się je na walcarniach, czyli urządzeniach wyposażonych w walce, tarcze lub rolki, między którymi zgniatany jest dany element metalowy. Ma to na celu nadanie mu odpowiedniej grubości
  • Tłoczenie – opiera się na wykorzystaniu pras mechanicznych lub hydraulicznych, wyposażonych w głowice zwane tłocznikami lub stemplami. Metoda ta polega na nadanie płaskie blasze pożądanego kształtu (np. wklęsłości) bez zasadniczej zmiany jej grubości.

Profesjonalne usługi z zakresu obróbki metali znajdziemy w ofercie firmy CNC Metal.

śr. ocena 5 / głosów 4