Jak zorganizować stanowisko spawalnicze?

Organizacja miejsca do spawania jest niezwykle istotną kwestią. Należy pamiętać, że musi być ono ergonomiczne – sama praca spawacza często wiąże się bowiem z koniecznością przyjmowania bardzo niewygodnych pozycji. Uwzględniając wspomnianą ergonomię, możliwe jest również zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, które jest tak naprawdę podstawą w miejscu pracy o tym charakterze.

Stanowisko spawalnicze i wymagania względem pracy

Organizując stanowisko spawalnicze, należy przede wszystkim zadbać o to, aby dostęp do niego miały wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia oraz kwalifikacje. Specjalista z firmy KLIMAWENT S.A. zauważa:

Konieczne jest także posiadanie przez osoby przebywające na stanowisku spawalniczym ważnych badań lekarskich oraz szkolenia BHP – w tym dodatkowego szkolenia dotyczącego pracy z konkretnymi sprzętami. Zanim pracownicy rozpoczną pracę, powinni oni zdobyć odpowiednią wiedzę, również o tym, jakie zagrożenia mogą ich spotkać.

Na mocy odpowiedniego rozporządzenia, które dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych, tej czynności mogą podejmować się osoby mające następujące kwalifikacje spawalnicze:

  • zaświadczenie dotyczące ukończenia odpowiedniego szkolenia,
  • (lub) świadectwo egzaminu spawacza lub,
  • (lub) książkę spawacza (odpowiednie uprawnienia).

Organizacja stanowiska spawalniczego – krok po kroku

Stanowisko do spawania powinno mieć dokładnie wydzielone miejsce. Jest to niezwykle istotne z powodów bezpieczeństwa. Dzięki temu ogranicza się do niego dostęp przez osoby trzecie. Należy pamiętać, że powinno ono posiadać również odpowiednie zadaszenie, dzięki któremu chroni się je przed opadami atmosferycznymi – jeżeli znajduje się na zewnątrz budynku. Ważne, aby zaopatrzone było w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy. Butle z gazem powinny być właściwie zabezpieczone poprzez ustawienie ich na specjalnym wózku, dzięki któremu chronione są przed wywróceniem.

Warto jednak zaznaczyć, że stanowisko spawalnicze może być usytuowane zarówno na otwartej przestrzeni, jak i w pomieszczeniach zamkniętych – nie ma ku temu przeciwwskazań. W przypadku ulokowania w zamkniętej przestrzeni należy pamiętać, że musi być ono umiejscowione w obiekcie posiadającym niepalną konstrukcję. Dodatkowo powinno posiadać minimum 3,5 m wysokości. Na jedno miejsce przypadają minimum 2 metry kwadratowe wolnej podłogi.

Stanowisko spawalnicze w zamkniętym pomieszczeniu powinno posiadać odpowiednią wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną – dodatkowo drzwi oraz okna powinny być otwierane na zewnątrz pomieszczenia. Ważne jest również zachowanie wnętrza w jednym, stonowanym kolorze – np. szarym – co zmniejsza się odbijanie światła. Należy zaopatrzyć go w odpowiednie sprzęty i zadbać o odpowiednią odzież ochronną osób pracujących w danym miejscu.

Dobre stanowisko spawalnicze – najważniejsze jest bezpieczeństwo

Zagrożeń, jakie mogą pojawić się w momencie spawania, jest bardzo dużo. Pracownicy odpowiedzialni za stanowisko narażeni są na wiele czynników – urazy, oparzeń, porażeń prądem i wielu innych. Ważne jest zatem, aby było ono odpowiednio zaprojektowane oraz zabezpieczone. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie prac w wysokim standardzie bez obaw o większe ryzyko.

śr. ocena 5 / głosów 5