malowanie przemysłowe

Jak przygotować powierzchnię do malowania?

Pod pojęciem malowania przemysłowego kryje się proces pokrywania farbą konstrukcji wykonanych z metalu. Celem tego zabiegu jest zapewnienie długotrwałej ochrony malowanym powierzchniom. Ochrona ta ma zabezpieczać przed oddziaływaniem na nie warunków atmosferycznych, a także korozji. Bardzo duże znaczenie w malowaniu przemysłowym ma przygotowanie powierzchni. Przekonaj się, jak należy to zrobić, aby powłoka lakierowana była trwała.

Znaczenie wstępnego przygotowania

Pierwszym krokiem, który należy wykonać przed pokryciem powierzchni farbą, jest sprawdzenie, czy podłoże jest zarówno suche, jak i czyste. Gładkie powierzchnie łatwiej jest przygotować niż te o bardziej chropowatej formie. Przyczyną tego jest lepsza widoczność zarówno niedoskonałości, jak i wszelkich zanieczyszczeń. Warto także na tym etapie wypełnić lub naprawić wszelkie uszkodzenia, używając do tego zapraw wyrównawczych. Kolejnym krokiem jest usunięcie łuszczących się fragmentów materiału, które wpływałyby zarówno na estetyczność pomalowanej powierzchni, jak i jej trwałość.

Jak podkreśla ekspert reprezentujący producenta farb przemysłowych Frankowski Coating: Niektóre powłoki wymagają odpowiednich warunków przechowywania. Kwestie te mogą dotyczyć zarówno przydatności w określonej temperaturze, jak i wilgotności powietrza. Zagadnienia te należy sprawdzić jeszcze przed aplikacją.

Powłoka podkładowa oraz sprawdzanie powierzchni

W niektórych sytuacjach niezbędnym krokiem przed użyciem właściwej farby jest zastosowanie powłoki podkładowej. Cienka powłoka podkładowa, która jest czasem rozcieńczona lub stosowany podkład wykazujący właściwości antykorozyjne, ma za zadanie podnieść trwałość stosowanej na nim farby, zwiększyć jej przyczepność, a także pozwolić lepiej wydobyć jej pigmentacje. Niezbędnym krokiem jest sprawdzenie, czy zaaplikowana powłoka podkładowa została całkowicie wysuszona.

Jeśli zastosowany został tak zwany system dwuskładnikowy, należy również upewnić się, czy poszczególne jego komponenty zostały nałożone z zachowaniem zalecanego odstępu czasowego. Warto pamiętać, że zignorowanie tego zalecenia może spowodować odspajanie się powłoki. Ten sam proces może być konsekwencją nałożenia zbyt grubej warstwy powłoki podkładowej, która nie zdąży całkowicie wyschnąć do nałożenia farby. Im grubsza jest nakładana warstwa, tym dłuższy będzie czas schnięcia pokrytej nią powierzchni.

Oczyszczanie

Efekt tego kroku w dużej mierze zależy od tego, jaka metoda oczyszczania zostanie zastosowana. Warto zwrócić uwagę na to, aby uwzględniało zarówno charakter zanieczyszczeń, jak i wymagania wyroby lakierowanego. Malowanie przemysłowe wyrobu nie byłoby możliwe, gdyby nie odpowiednie przygotowanie powierzchni do malowania. Można w tym celu użyć zwykłej wody, emulsji lub rozpuszczalników. Wszelkie odpady związane z procesem przygotowania powierzchni do malowania, jak i z samym malowaniem należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, co pomoże w ochronie otaczającego środowiska.

śr. ocena 0 / głosów 0