Tłoczenie części metalowych

Jak przebiega proces tłoczenia części metalowych?

Tłoczenie jest jednym z rodzajów procesów obróbki plastycznej. Do jego przeprowadzenia używa się przyrządów zwanych tłocznikami, które przeważnie stanowią element prasy tłoczącej. Wykorzystuje się go przede wszystkim do kształtowania materiałów o małej grubości, takich jak folie i blachy. Taki rodzaj obróbki obejmuje proces cięcia oraz nadawania kształtu elementowi tłoczonemu, czyli m.in. jego profilowanie, wyginanie i skręcanie.

Jak przebiega proces tłoczenia?

Do przeprowadzenia tłoczenia niezbędne jest użycie tłocznika. Jest to przyrząd składający się ze stempla i matrycy, między którymi umieszcza się materiał przeznaczony do obróbki. Tłoczniki stanowią element pras tłoczących, które mogą być wyposażone w napęd elektromagnetyczny, pneumatyczny lub hydrauliczny. Tłoczniki, takie jak te produkowane przez firmę Pronar z Radomia, wykonywane są wyłącznie z wysokiej klasy materiałów, przy doborze odpowiedniej metody obróbki, ponieważ jakość tych przyrządów wpływa bezpośrednio na jakość tłoczonych elementów.

Procesem tłoczenia jest nazywany ogół czynności, którym jest poddawany obrabiany element. Podstawową zaletą tego rodzaju obrabiania jest możliwość maksymalnego zautomatyzowania działań, dzięki czemu można uzyskać dużą liczbę takich samych gotowych elementów.

Tłoczy się przede wszystkim elementy o małej grubości w stosunku do długości i szerokości. Należą do nich rury, powłoki blaszane czy kształtowniki gięte. Tłoczenie może być przeprowadzane na zimno lub na gorąco.

Rodzaje urządzeń używanych do tłoczenia

Podstawowym sprzętem, który wykorzystuje się do tłoczenia, jest prasa. Sprzęt ten może występować w różnych wariantach. Jednym z nich są prasy krawędziowe, które służą do gięcia arkuszy blachy. Zastosowanie różnych stempli i matryc umożliwia wyginanie blachy pod dowolnym kątem. Innym typem urządzeń wykorzystywanych do tłoczenia części metalowych są prasy mimośrodowe. Wykorzystują one ruch posuwisto-zwrotny suwaka generowany przez mimośród i korbowód z koła zamachowego. Takie maszyny są zwykle używane jako urządzenia wysięgnikowe, a ich nacisk może sięgać aż 400 ton.

Kolejnym typem maszyn używanym do tłoczenia są prasy bramowe. Te urządzenia przeważnie wykorzystują napęd hydrauliczny. Pozwalają na prowadzenie produkcji mało- i wielkoseryjnej. Są przeznaczone do tłoczenia, wybijania oraz kalibrowania detali z blach i taśm.

Urządzenia do tłoczenia metali mogą różnić się gabarytami i osiąganym naciskiem. Ich dobór zależy od zapotrzebowania zakładu produkcyjnego. Warto zauważyć, że obsługa prasy wymaga odpowiedniego przeszkolenia z uwzględnieniem zasad BHP. Każda prasa musi być wyposażona w system zabezpieczeń chroniących operatora przed uszczerbkiem na zdrowiu.

śr. ocena 0 / głosów 0