instalacje-chlodnicze

Jak działają instalacje chłodnicze z wykorzystaniem amoniaku?

Amoniak jest jednym z nieorganicznych związków chemicznych, który jest  wykorzystywany w instalacjach chłodniczych. Używa się go zarówno w urządzeniach należących do między innymi: browarnictwa, przetwórstwa, transportu produktów mrożonych czy chłodzonych, m.in. ze względu na posiadanie określonych cech termodynamicznych.

Szczególne właściwości amoniaku

Amoniak charakteryzuje się wysokim ciepłem parowania oraz małą gęstością. Co nie pozostaje bez wpływu na wymiary rurociągów oraz innych elementów konstrukcyjnych. W porównaniu ze stosowanymi czynnikami syntetycznymi straty energii potrzebne na przetłaczanie amoniaku w instalacjach będą znacznie niższe. Do współpracy z amoniakiem stosowane są środki smarne, które są pochodzenia mineralnego i nie mieszają się z nimi. Dzięki temu w sprężarce występuje olej bez amoniaku i nie występuje problem pienienia się środka smarnego. Amoniak dodatkowo posiada wysoki współczynnik przejmowania oraz przewodzenia ciepła amoniaku.

Działanie instalacji w chłodziarce amoniakalno-wodnej

Najczęściej wykorzystywanym czynnikiem chłodniczym jest amoniak, gdzie woda jest pochłaniaczem – dowiadujemy się w firmie ASC z Warszawy.

Układ chłodniczy absorpcyjny wyposażony jest w takie elementy jak: podsprężarka strumienicowa, desorber, absorber, wymiennik ciepła roztworów, pompa roztworu bogatego, skraplacz, parownik, strumienica, zawór regulacyjny, zawór odcinający oraz wymiennik ciepła. W przypadku chłodziarki amoniakalno – wodnej para amoniaku, która została pobrana z rurociągu łączącego desorber ze skraplaczem, dopływa do dyszy napędowej strumienicy. Następnie ciekły czynnik zastaje dochładzany przed zaworem dławiącym. Dzieje się to kosztem przegrzania pary, która jest zasysana do strumienicy z parownika w dochładzaczu. Potem mieszanina powstała ze strumienia czynnika napędowego oraz czynnika zasysanego wędruje do absorbera. To z absorbera otrzymywany jest roztwór, który jest bogaty w wodę oraz amoniak i który odprowadza się do desorbera. W kolejnej fazie następuje odparowanie amoniaku, w czym ma udział absorber. Ciepło roztworu tzw. ubogiego jest odzyskiwane przez roztwór bogaty. Pary amoniaku z desorbera trafiają do skraplacza oraz dyszy napędowej strumienicy.

śr. ocena 5 / głosów 2