Grupy energetyczne działające na terenie Polski

Grupy energetyczne w Polsce to grupy kapitałowe, które powstały konsolidacji rynku energetycznego z powodu programu rządowego. W wyniku tych rotacji powstały cztery grupy energetyczne, które zajmują się usługami energetycznymi na terenie Polski. Jednak każda z nich ma swój standard techniczny dotyczący rozdzielnic. Poniżej znajduje się krótkie omówienie czterech tego typu przedsiębiorstw.

Polska Grupa Energetyczna

PGE to szeroko znany skrót pełnej nazwy tej spółki. Utworzona została na bazie holdingu BOT (skrót od Bełchatów-Opole-Turów). Jest spółka, która notowana jest na giełdzie papierów wartościowych. Jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Firma ta prowadzi swoją działalność, przedstawiając się jako przedsiębiorstwo jednozakładowe. Podmiot, który na bieżąco kontroluje tę spółkę to Skarb Państwa. Uzyskał on w 2016 r ponad 57% udziału w kapitalne zakładowym. W skład grupy PGE wchodzi wiele podgrup, takich jak na przykład: Górnictwo i Energetyka S.A, PGE Energia Odnawialna, czy PGE Dystrybucja S.A itd. Nazwę PGE nosi Stadion Narodowy w Warszawie, nadaną w wyniku największej w Polsce umowy sponsoringowej (mającej trwać do 2020 roku). Zasięg terytorialny grupy to cała wschodnia część Polski i rejony środkowo-wschodnie.

Tauron Polska Energia

Jest to polskie przedsiębiorstwo, które grupuje spółki z branży energetycznej, drugie pod względem wielkości przedsiębiorstw energetycznych w Polsce. Jednocześnie jest to jeden z największych podmiotów gospodarczych w Polsce Tauron Polska Energia. Działa praktycznie we wszystkich obszarach rynku energetycznego. Niektóre podgrupy, które wchodzą w skład tej instytucji to: Tauron Wydobycie S.A, Tauron Wytwarzanie S.A, czy Tauron Dystrybucja S.A. Obejmują one zasięgiem terytorialnym południową i południowo-zachodnia część kraju.

Grupa Energetyczna Centrum ENEA

To polskie przedsiębiorstwo branży energetycznej. Siedziba tej spółki lokalizuje się w Poznaniu. Grupa ENEA to jednostka dominująca. Działa pod wpływem pewnych zależności łańcucha polskiego rynku energetycznego. Grupa ta prowadzi również swoją działalność w obszarze wytwarzania i sprzedaży ciepła. ENEA to trzecia co do wielkości grupa energetyczna w Polsce. Obejmuje zachodnią część Polski.

Grupa Energetyczna Północ- ENERGA

Czwarta co do wielości grupa energetyczna w Polsce. Tworzy ją 47 spółek, których zadaniem jest sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej. Grupa ta zajmuje się również budownictwem energetycznym oraz usługami turystycznymi, czy transportowymi. Niedawno zajęcia się również branżą hotelarską. Obejmuje terytorium północnej i centralnej Polski.

Wszystkie te grupy mają własne standardy techniczne rozdzielnic. Dlatego też jeśli zaopatrujemy się w rozdzielnice, trzeba je zawsze sprawdzić przed zakupem. Rozdzielnice o standardach technicznych dla wszystkich grup energetycznych i rejonów Polski oferuje na przykład firma Ver-Tom, będąca producentem takich rozdzielnic.

śr. ocena 5 / głosów 3