Ziarno kukurydzy

Gniecenie i zakiszanie ziarna kukurydzy. Zalety rozwiązania

Kukurydza cechuje się doskonałą wartością pokarmową, wysokimi plonami z hektara oraz łatwością zakiszania. Z tego względu jest powszechnie stosowaną paszą wysokoenergetyczną w żywieniu bydła mlecznego i opasowego. Gniecenie i zakiszanie ziarna kukurydzy ma wiele zalet, przede wszystkim związanych ze znacznymi oszczędnościami na paszy oraz bezpieczeństwem przechowywania. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Oszczędności wynikające z gniecenia kukurydzy

Mokre ziarno kukurydzy należy zgnieść i zapakować do rękawów foliowych. Niezbędne są: kukurydza, rękawy foliowe, gniotownik oraz operator obsługujący maszynę. Okazuje się jednak, że koszty kompleksowej usługi gniecenia i zakiszania ziarna są niższe niż w przypadku rozdrabniania, suszenia i składowania innych ziaren przeznaczonych na paszę. Oszczędności dotyczą także kosztów przeładunku lub przechowywania ziarna. Rozdrobnione ziarno kukurydzy odcięte od dostępu powietrza może być przechowywane przez okres nawet do dwóch lat, a jednocześnie dzięki kiszeniu jest zabezpieczone przed rozwojem pleśni, namnażaniem bakterii i psuciem.

Zabezpieczenie ziaren przed psuciem

Ziarna kukurydzy zamknięte w rękawie foliowym bez dostępu powietrza oraz zabezpieczone środkiem konserwującym i zakiszającym są zabezpieczone przed rozwojem pleśni i wytwarzanymi przez nimi mykotoksynami. Mieszanka paszowa zostaje również zabezpieczona przed rozwojem bakterii toksynotwórczych. Dodanie środka konserwującego ogranicza zagrzewanie i psucie kiszonek w czasie wybierania pryzmy, a jednocześnie przyspiesza proces kiszenia. Warunki beztlenowe, które panują wewnątrz rękawa foliowego, umożliwiają szybką fermentację mlekową, co sprawia, że kukurydza jest gotowa do skarmiania po czterech tygodniach.

Poprawa właściwości dawki pokarmowej

Gniecenie i kiszenie kukurydzy poprawia strukturę fizyczną paszy oraz obniża straty składników pokarmowych. Zagniecione ziarno jest wolniej rozkładane w żwaczu, przez co duża część skrobi trafia do jelita cienkiego, gdzie zostaje strawiona. Dzięki temu zwierzę lepiej wykorzystuje energię z pożywienia. Jednocześnie kiszona kukurydza polepsza zdrowotność bydła – AGRIPAK ACID produkowany i stosowany przez firmę Agripak, oferującą zakiszanie płodów rolnych w rękawach foliowych, hamuje rozwój patogenów, takich jak mykotoksyny i bakterie Gram-ujemne (Salmonella i E. coli), które prowadzą do pogorszenia wyników produkcyjnych. Niezabrudzona i nieskażona pasza zwiększa przyrost masy ciała zwierząt oraz zmniejsza zużycie paszy na 1 kg przyrostu. Dzięki temu właściciele gospodarstw mogą mieć pewność, że pasza, którą skarmiają zwierzęta, jest smaczna i przede wszystkim bezpieczna dla bydła.

śr. ocena 0 / głosów 0