akt zgonu

Formalności związane z wyrobieniem aktu zgonu

Akt zgonu wydawany jest przez urząd stanu cywilnego i formalnie stanowi część jego księgi. Należy się po niego zgłosić najpóźniej po trzech dniach od wydania karty zgonu zmarłego, która wystawiana jest przez lekarza. Konieczne jest zwrócenie dowodu osobistego osoby zmarłej w momencie, kiedy zgłaszamy się po akt. Kto może zgłosić się po ten dokument, kartę zgonu i do kogo możemy zwrócić się po pomoc?

Karta zgonu

Kartę zgonu zawsze powinien wypisać lekarz. W przypadku śmierci osoby bliskiej w szpitalu, po kartę zgłaszamy się do tak zwanego działu statystyki. Jeżeli zgon nastąpił w domu, najpierw należy zawiadomić Pogotowie Ratunkowe. Na nasze wezwanie pojawi się osoba uprawniona, która stwierdzi zgon. Wypisze wówczas protokół zgonu. Wtedy dopiero możemy poprosić Zakład Pogrzebowy i poprosić o zabranie zmarłego do kostnicy – mówi przedstawicielka Zakładu Pogrzebowego Bożena Witwicka z Krzyżowic koło Wrocławia.

Z protokołem zgonu musimy udać się do lekarza pierwszego kontaktu, który ostatnio leczył zmarłego, by ten wystawił kartę zgonu. Należy ją kilkakrotnie skserować, gdyż będzie ona potrzebna do załatwienia formalności w bankach i innych instytucjach.

Akt zgonu

Z kartą zgonu udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscu, w którym nastąpił zgon osoby zmarłej, niezależnie od adresu zameldowania. Musimy zabrać ze sobą także dowód osobisty osoby zmarłej oraz paszport i książeczkę wojskową, jeśli zmarły takowe dokumenty posiadał. Kierownik urzędu wystawia akt zgonu. Wówczas możemy zająć się organizacją pochówku, a więc odwiedzić biuro cmentarza oraz Księdza. Według polskiego prawa, po akt zgonu mogą zgłosić się najbliżsi zmarłego, a więc rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo oraz małżonkowie. Uprawniony jest do tego także opiekun prawny, sąd, prokuratura oraz w określonych sytuacjach organy administracji publicznej. Osoby bliskie mogą upełnomocnić także Zakład Pogrzebowy, który załatwi te przykre formalności. Akt zgonu przechowywany jest w Urzędzie Stanu Cywilnego lub państwowym archiwum, a od 2015 roku akty przenoszone są do rejestru stanu cywilnego. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest otrzymanie odpisu aktu zgonu lub kopię tego dokumentu. Możemy poprosić o odpis bezpośrednio w urzędzie, listownie i od kilku lat także drogą elektroniczną. W ostatnim przypadku konieczne jest posiadanie zaufanego profilu ePUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego.

śr. ocena 4.7 / głosów 3