Droga śmiecia, czyli co się dzieje z odpadami?

Jakie są losy odpadów po ich wyrzuceniu do śmietnika? Tak postawione pytanie nurtuje wiele osób. To co dzieje się ze śmieciami po ich odbiorze, jest szczegółowo regulowane przepisami prawa. Droga śmiecia składa się z kilku istotnych etapów, o których warto wiedzieć. Racjonalne gospodarowanie nieczystościami stanowi bowiem klucz do poszanowania środowiska naturalnego.

Odbiór odpadów

Odpady zgromadzone w śmietnikach i innych punktach zbiorczych są odbierane przez upoważnione przedsiębiorstwa, które posiadają kwalifikacje, zezwolenia i sprzęt konieczny do wywozu nieczystości. Odpady takie jak gruz budowlany czy ziemia są zwyczajowo wykorzystywane przy rekultywacji starych wyrobisk (przede wszystkim odkrywkowych). Odpady zmieszane, zielone oraz komunalne kieruje się natomiast do właściwej dla danego terytorium Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (w skrócie RIPOK).

Czym jest RIPOK?

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych to profesjonalny i nowoczesny zakład gospodarowania odpadami, który dysponuje mocą przerobową wystarczającą do przyjmowania i przetwarzania śmieci z obszaru zamieszkanego przez co najmniej 120 tysięcy osób. RIPOK musi dysponować najlepszymi dostępnymi technologiami, określonymi w krajowych i unijnych dokumentach prawa ochrony środowiska. Zakładem przetwarzania odpadów o statusie RIPOK jest między innymi zakład firmy Lekaro z Wiązowny, świadczący usługi oczyszczania miasta na terenie aglomeracji warszawskiej, w tym m.in. w dzielnicach Mokotów, Praga Północ, Praga Południe, Wawer, Rembertów i Wesoła.

Przetwarzanie odpadów

Proces przetwarzania odpadów w RIPOK przebiega na kilka różnych sposobów. Pierwszy krok stanowi mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz wydzielenie frakcji nadających się do recyklingu. Wiele śmieci kwalifikuje się do ponownego wykorzystania – na przykład złom, makulatura, tworzywa sztuczne czy folie. Bioodpady i odpady zielone podlegają przetwarzaniu selektywnemu – na kompost, nawozy i inne środki wspomagające uprawę roślin. Śmieci, których nie da się w prosty sposób przetworzyć, trafiają na składowiska lub do spalarni. Składowisko o statusie regionalnym powinno posiadać zdolność do ich przyjmowania i gromadzenia przez minimum 15 lat. Warto zaznaczyć, że w naszym kraju – podobnie jak w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej – stopniowo odchodzi się od budowania spalarni odpadów. Stanowią one jedynie niewielki procent wszystkich instalacji przetwarzania nieczystości. Wszystko po to, by droga śmiecia była jak najbardziej ekologiczna.

śr. ocena 5 / głosów 3