chow

Dlaczego należy trzymać się określonych standardów chowu?

Pojęcie standardów definiowane jest jako zbiór określonych wymagań, wytycznych w zakresie osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku chowu bydła stosuje się głównie standardy technologiczne, które dotyczą rozwiązań funkcjonalnych, wyposażenia technicznego czy elementów infrastruktury w produkcji mięsa wołowego. Producent żywca może podlegać m.in. standardom gwarantowanego gospodarstwa systemu QMP.

Wysoka jakość wołowiny

Do głównych zalet stosowania się do określonych standardów chowu należy wysoka jakość wołowiny. Hodowca na każdym etapie produkcji jest weryfikowany pod kątem przestrzegania wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt czy technologii produkcji żywca. Przestrzeganie wytycznych stanowi gwarancję wysokiej jakości wołowiny, która posiada odpowiednią kruchość, barwę mięsa oraz pożądaną zawartość tłuszczu.

Lepsze wyniki produkcji

Stosowanie się do wyznaczonych kryteriów produkcji pozwala producentowi na uzyskanie lepszych wyników chowu w porównaniu z tradycyjnymi metodami hodowli. Standardy określają szczegółowe techniki karmienia, tak aby dawki pokarmowe były jak najbardziej zbilansowane i pełnowartościowe – dowiadujemy się w Zakładzie Uboju Bydła Rzeźnego „Cezan” z Raciąża.

Dużą wagę przykłada się do zmienności zapotrzebowania na składniki pokarmowe na poszczególnych etapach produkcji.

Prestiż producenta

Producent bydła musi spełnić określone kryteria, aby uzyskać status „gwarantowanego gospodarstwa QMP” dla zwierząt, które są trzymane w gospodarstwie. Dodatkowo bydło, pochodzące z takiego gospodarstwa może kwalifikować się do innych markowych etykiet, które są wykorzystywane przez przetwórców oraz handlowców detalicznych. Oznaczenie mięsa takim symbolem jest dla producenta powodem do dumy. Zyskuje on określony prestiż wśród innych producentów oraz przetwórców. Niektóre podmioty zajmujące się przetwarzaniem miejsca wymagają produkcji gwarantowanej i spełniania określonych standardów hodowli.

śr. ocena 5 / głosów 5