transport a spedycja

Czym się różni transport od spedycji?

Określenia „spedycji” i „transportu” przez osoby niezwiązane z logistyką często są używane jako zamienniki. Spedycja, która jest związana z logistyką, obejmuje szeroki zakres różnych działań, a transport jest jednym z nich. W naszym artykule postaramy się dokładnie omówić definicje tych terminów i wyjaśnić, na czym polegają poszczególne działania.

Logistyka

Logistyka obejmuje proces planowania, realizowania i kontrolowania przepływu. Działania logistyczne mogą obejmować obsługę klienta, prognozowanie popytu, odpowiedni przepływ informacji, składowanie, kontrolę zapasów w magazynach i procesy zaopatrzeniowe, pakowanie czynności manipulacyjne i reparacyjne oraz spedycję i transport.  Logistyka to różnorodne procesy, które mają za zadanie odpowiednią organizację przemieszczania się (materiałów, surowców, gotowych produktów, a także ludzi) z punktu początkowego do punktu docelowego.

Spedycja

Jak wynika z powyższej definicji, logistyka obejmuje także spedycję i transport, które są ze sobą powiązane – spedycja to szereg procesów, które dotyczą organizacji transportu. Spedycja może być usługą materialną, a więc przeznaczoną na sprzedaż, z której może skorzystać każdy uczestnik rynku lub świadczeniem nieodpłatnym – wówczas jest to szereg procesów, do których dostęp ma wytwórca danego towaru. Czynności, które obejmuje działalność spedycyjna, dzielone są na dwie grupy: czynności wykonywane przez samego spedytora (spedycja właściwa) oraz czynności organizowane przez spedytora, w skład których wchodzą czynności przemieszczania oraz czynności dodatkowe. Spedycja właściwa obejmuje przede wszystkim: przyjmowanie zleceń spedycyjnych i wybór środka transportu, zawieranie umów o przewóz, ubezpieczanie przesyłki, przygotowywanie dokumentacji transportowej, odbiór przesyłki od nadawcy i przekazanie jej odbiorcy – mówi nam przedstawiciel spółki NET-CARGO z Pogórza k. Gdyni. Czynności przemieszczania to dowóz, odwóz, przewóz, załadunek, wyładunek i przeładunek. Czynności dodatkowe natomiast to na przykład składowanie przesyłki, czy jej sprzedaż.

Transport

Definicja transportu z punktu widzenia ekonomii jest prostsza w porównaniu do powyższych: to odpłatne świadczenie usług, których rezultatem jest przemieszczenie ładunków (transport towarowy) i osób (transport pasażerski, komunikacja). Inna klasyfikacja to podział ze względu na środowisko, w jakim odbywa się transport. Wyróżniamy więc transport powietrzny i powierzchniowy (lądowy i wodny). Transport lądowy możemy podzielić dalej na drogowy, kolejowy i rurociągowy lub w inny sposób: na podziemny, naziemny i nadziemny. Transport wodny natomiast dzielimy na śródlądowy i morski.

Podsumowując: transport jest więc czynnością przemieszczania, która stanowi część spedycji. Duże firmy oferują kompleksowe usługi z zakresu spedycji międzynarodowej, prowadząc ścisłą współpracę z przewoźnikami, armatorami morskimi, a także liniami lotniczymi, co wymaga niezwykłej logistyki.

śr. ocena 5 / głosów 1