Na czym polega utylizacja elektrośmieci?

Postęp technologiczny sprawił, że coraz więcej otaczających nas przedmiotów zawiera w sobie elektronikę. Ich zaawansowana konstrukcja sprawia, że z jednej strony dają nam one bardzo duże możliwości, z drugiej jednak bardzo szybko ulegają awariom i stają się bezużyteczne. Ostatecznym wynikiem jest gwałtowny przyrost tzw. elektrośmieci. Ponieważ wykonywane są one z surowców, które nie ulegają rozkładowi, a pozostawione same sobie mogą prowadzić do wydzielania się licznych związków chemicznych, szkodliwych dla ludzkiego zdrowia oraz środowiska naturalnego, tak istotną kwestią jest odpowiedni proces ich utylizacji. Na czym on polega?

Podstawy utylizacji

Najczęściej wykorzystywanymi w utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych procesami są obróbka mechaniczna oraz separacja fizyczna. Na samym początku dokonuje się demontażu urządzeń na mniejsze fragmenty i podzielenie części na pojedyncze kategorie – do jednej z nich trafią metale, do drugiej tworzywa sztuczne, do kolejnych szkło, materiały niebezpieczne itd. Ważne jest oddzielenie elementów, które mogą być wykorzystane do ponownego wykorzystania od tych, które nadają się do ponownego przetworzenia w procesie recyklingu.

Dzięki temu nie tylko ogranicza się możliwość przedostania się szkodliwych substancji do środowiska naturalnego, ale również minimalizuje konieczność wydobycia nowych surowców, co dodatkowo służy środowisku i znacząco obniża koszty produkcji kolejnych sprzętów – wyjaśnia specjalista z firmy Ago Recycling.

Odzyskane surowce poddaje się między innymi rozdrobnieniu i dalszej obróbce fizycznej.

Metody separacji

W celu oddzielenia od siebie poszczególnych grup surowców pochodzących z odpadów elektronicznych i elektronicznych wykorzystuje się różnego rodzaju metody separacji. W pierwszej kolejności jest to separacja elektrostatyczna, magnetyczna oraz prądowo-wirowa, która pozwala odzyskać żelazo, metale nieżelazne oraz niemetale. W wyniku dalszych zabiegów separacyjnych otrzymywane są dalsze rodzaje surowców, np. miedź, złoto, aluminium, które następnie poddawane są odpowiednim procesom przetwarzania i wykorzystywane ponownie w produkcji innych artykułów.

Dlaczego recykling jest tak istotny?

Odpowiedź na to powyższe pytanie jest bardzo prosta: gwałtowny postęp technologiczny i rozwój gospodarki sprawił, że rynek sprzętu elektronicznego jest nasycony. Oznacza to, że każdy potencjalny użytkownik danego sprzętu już go posiada – aby utrzymać sprzedaż na wyznaczonym poziomie producenci zmuszeni są zatem wprowadzać coraz bardziej zaawansowane technologie, by skłonić klientów do wymiany starego sprzętu na nowy. Efektem tego jest bardzo szybka rotacja produktów: przeciętny użytkownik wymienia swój komputer co 4 lata, telefon komórkowy – co dwa. Recyckling sprzętów elektronicznych pozwala w znacznym stopniu ograniczyć zużycie surowców potrzebnych do ich produkcji.

śr. ocena 5 / głosów 3