Na czym polega obróbka CNC?

W procesie produkcji elementów o określonym kształcie, wymiarach i właściwościach wykonuje się szereg czynności, zbiorczo nazywanych obróbką skrawaniem. Niegdyś wykonywane one były przy pomocy ręcznych narzędzi, jednak współczesna technologia dostarcza nam rozwiązań, które pozwalają znacznie usprawnić produkcję i poprawić jakość otrzymywanych elementów. Nazywamy je obróbką CNC.

Czym jest obróbka CNC

Skrót CNC pochodzi od anglojęzycznego terminu Computerized Numerical Control – w języku polskim tłumaczy się go na „komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych” i używa w szczególności w stosunku do sterowanych komputerowo urządzeń do obróbki materiałów, między innymi tokarek oraz frezarek. Cały proces produkcyjny elementów przy użyciu takich urządzeń odbywa się w trzech etapach:

  • CAD – jest to etap projektowania komputerowego pożądanego elementu
  • CAM – w tym procesie projekt przetwarzany jest na plan sterowania maszyną
  • CNC – ostateczne wykonanie elementu

Maszyny CNC wyposażenie są w graficzny interfejs użytkownika, który stanowi środek komunikacji między operatorem, a systemem operacyjnym urządzenia – wyjaśnia przedstawiciel firmy Scanwir To właśnie za jego pośrednictwem odbywa się programowanie urządzenia. Maszyny CNC stanowią rozwinięcie maszyn NC, stosowanych od latach 50-tych XX wieku – programowanie w nich odbywało się za pomocą dziurkowanych kart. Obecne rozwiązanie wprowadzono dopiero w latach 80-tych wraz z upowszechnieniem się mikrokomputerów umożliwiających programowanie binarne.

Zalety obróbki CNC

Obróbka z wykorzystaniem maszyn CNC pod wieloma względami przewyższa obróbkę manualną elementów – to właśnie z tego powodu jest stosowana zarówno w produkcji seryjnej, jak i indywidualne zamówienia na elementy o unikalnym kształcie, wielkości i właściwościach. Do najważniejszych cech obróbki CNC należą

  • Szybkość – maszyny CNC pracują ze znacznie większą prędkością, niż obrabiarki manualne
  • Powtarzalność – wszystkie elementy wykonane według jednego projektu posiadają dokładnie te same parametry techniczne
  • Precyzja – elementy wykonane tą techniką nie posiadają żadnych odstępstw od zaprogramowanego projektu.

Praca sterowanych komputerowo urządzeń może odbywać się w trzech trybach:

  • Sterowanie punktowe – narzędzia obrabiarek znajdują się w ściśle określonym położeniu względem przedmiotu
  • Sterowanie odcinkowe – narzędzia wykonują ruchy względem materiału, jednak wyłącznie po torach równoległych do ustalonej osi współrzędnych
  • Sterowanie kształtowe – narzędzia mogą wykonywać dowolne ruchy w dwóch lub trzech wymiarach.
śr. ocena 5 / głosów 4