Czym jest masa butylowa?

Butyl to polimer należący do grupy kauczuków syntetycznych. Spotykany bywa także pod nazwą kauczuk butylowy. Masa butylowa jest szeroko wykorzystywana w budownictwie, motoryzacji i przemyśle. Dzięki swoim właściwościom znalazła zastosowanie do produkcji taśm uszczelniających, dostępna jest również w formach wytłoczonych jako sznur butylowy, paski, wykroje czy uszczelki butylowe.

Właściwości butylu

Butyl powstaje w wyniku polimeryzacji izobutylenu lub kopolimeryzacji izobutylenu z dodatkiem izoprenu bądź butadienu. Do jego wulkanizacji używa się zazwyczaj siarki lub związków nitrozowych. To produkt dość skomplikowany chemicznie i technologicznie, którego główną zaletą jest stała plastyczność i zachowywanie elastyczności przez wiele lat. Nie kruszeje, nie zawiera rozpuszczalników – nie traci na ubytku masy. Butyl jest nowoczesnym materiałem hydroizolacyjnym. Jest wysoce wodo- i paroszczelny, odporny na utlenianie, działanie kwasów i zasad, na wszelkie grzyby, pleśnie i korozję. Może być stosowany we wszelkich miejscach, gdzie wymagana jest odporność na zmienne warunki pogodowe.

Butyl jest tworzywem nietoksycznym. Jak mówi ekspert z firmy INTRA, oferującej szeroki wybór mas i uszczelniaczy butylowych:

Nasze masy uszczelniające produkowane są na terenie Unii Europejskiej z zachowaniem najwyższej jakości, potwierdzonej certyfikatem ISO 9001:2000. Oznacza to, że ich produkcja odbywa się z zachowaniem wysokich standardów dotyczących składu chemicznego używanych materiałów, rygorystycznie określonych dyrektywami Unii Europejskiej.

Cechą charakterystyczną butylu jest jego doskonała przyczepność do różnorodnych powierzchni – betonu, szkła, aluminium, PCV i wszelkich powłok malarskich na bazie wodnej – nawet w mokrym środowisku. Nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych klejów czy aktywatorów. Cechuje go również wysoka absorpcja wstrząsów i tłumienie drgań oraz zdolności wygłuszające.

Mnogość zastosowań

Te wszystkie atuty butylu decydują o jego szerokim zastosowaniu w budownictwie, dekarstwie, motoryzacji czy przemyśle. Motoryzacja wykorzystuje masę butylową w postaci uszczelniaczy do łączenia elementów karoserii, a jej właściwości wygłuszające wykorzystywane są do wytłumiania. Butyl w motoryzacji używany jest w postaci mas pęczniejących, na etapie budowy korpusu auta. Na etapie montażu elementów nadwozia używane są wykroje, sznury i taśmy butylowe.

W budownictwie szeroko wykorzystywane są taśmy butylowe, w których warstwę wierzchnią tworzyć może włóknina, aluminium, folia – w zależności od specyfiki konkretnego wyrobu. Używa się ich w spoinowaniu systemów szklano-aluminiowych czy uszczelnianiu na styku aluminium-beton. Butyl gwarantuje także praktycznie dożywotnią szczelność połączeń dekarskich.

Masa butylowa w przemyśle wykorzystywana jest w postaci masy do wyciskania z kartusza lub rękawa, ale także w formach wykrojonych jak sznury czy taśmy. Zapewnia szczelność wszelkich obudów, połączeń, spoin. Butyl w specjalnej formule stosowany jest w przemyśle do uszczelnień worków próżniowych, przemysłowych instalacji próżniowych i pieców.

śr. ocena 5 / głosów 5