dystrybutor paliwa

Czy dystrybutory paliw wymagają legalizacji?

Dystrybutor służy nie tylko do przepompowania paliwa ze zbiornika do baku pojazdu, ale też odmierza jego ilość. Właśnie dlatego fachowo dystrybutory nazywamy odmierzaczami paliw ciekłych. Jako przyrządy pomiarowe, dystrybutory podlegają Prawu o miarach, w związku z czym w niektórych zastosowaniach wymaga się używania wyłącznie dystrybutorów legalizowanych.

Legalizacja urządzenia pomiarowego polega na sprawdzeniu, stwierdzeniu i poświadczeniu odpowiednim dokumentem poprawności jego działania. Wyłącznie korzystając z legalizowanego dystrybutora, możemy mieć pewność, że instalacja odmierza dokładnie taką ilość paliwa, o jakiej informuje użytkownika wartość prezentowana na wyświetlaczu urządzenia. Kiedy legalizacja dystrybutora jest konieczna, a kiedy obligatoryjna?

Obowiązkowa legalizacja dystrybutora paliw

Na komercyjnych stacjach paliw, a więc tam, gdzie użytkownicy płacą za pobrane paliwo, zgodnie z prawem muszą znajdować się dystrybutory legalizowane. Opłat za paliwo uiszczamy przecież właśnie na podstawie wskazań dystrybutora. Ponieważ odmierzacze paliw mogą rozregulować się w trakcie eksploatacji lub, co gorsza, bywają przestawiane przez właścicieli stacji, legalizacja musi być dokonywana okresowo przez powołany do tego organ zewnętrzny (Okręgowy Urząd Miar).

Legalizacja dystrybutora na komercyjnej stacji benzynowej powinna być przeprowadzana okresowo raz na 25 miesięcy. Właśnie tyle czasu ważny jest dokument potwierdzający zgodność dystrybutora paliwa z wymaganiami technicznymi i metrologicznymi. Niestety, badania przeprowadzane są na wniosek właściciela, toteż w praktyce wiele stacji udostępnia klientom dystrybutory niespełniające wymogów metrologicznych. Co prawda za brak ważnego dowodu legalizacji stacja paliw może zostać ukarana grzywną, jednak w praktyce kontrole odbywają się bardzo rzadko, a o takich planach stacja informowana jest z wyprzedzeniem. Oznacza to, że klienci stacji paliw są praktycznie bezbronni wobec nieuczciwych praktyk.

Legalizowany dystrybutor na przyzakładowej stacji paliw

Na największe straty w wyniku korzystania z niewłaściwie działających dystrybutorów paliw narażeni są zawodowi kierowcy i firmy transportowe. M.in. dlatego wiele przedsiębiorstw decyduje się na budowę przyzakładowych stacji. Korzystanie z własnej bazy paliw pozwala uniezależnić się od sprzedawców detalicznych, co przekłada się na znaczną redukcję kosztów eksploatacji taboru. Jakie znaczenie ma legalizacja odmierzaczy w takich przedsiębiorstwach?

Również w przyzakładowych stacjach paliw warto używać dystrybutorów legalizowanych – przekonuje nasz rozmówca z firmy MiM Mariusz Mańkowski. Chociaż poszczególni użytkownicy stacji nie płacą za paliwo pobierane do pojazdów służbowych, właściciel musi mieć kontrolę nad tym procesem. Czy ilość tankowanego przez kierowców paliwa zgadza się z ilością przejechanych kilometrów? Czy ilość paliwa pobranego ze zbiornika stacji zgadza się z ilością zakupionego napędu? Do zebrania precyzyjnych danych niezbędny jest niezawodny przyrząd pomiarowy.

Planując budowę przyzakładowej stacji paliw, wszystkie niezbędne elementy jej wyposażenia zazwyczaj można kupić w jednym miejscu. Ważne jest przy tym, by wybierać solidne zbiorniki od sprawdzonych producentów (np. Kingspan, DESO) oraz kompatybilne z nimi odmierzacze.

śr. ocena 5 / głosów 1