Charakterystyka pojemników do segregacji śmieci

Segregacja odpadów jest istotna nie tylko ze względów ekologicznych, gdyż pozwala obniżyć poziom eksploatacji źródeł surowców, np. drewna do produkcji papieru czy piasku, z którego wytwarza się szkło, ale również z punktu widzenia ekonomii – surowce wtórne są znacznie tańsze, a zatem ich wykorzystanie przyczynia się do zmniejszenia kosztów produkcji, a tym samym ceny wielu towarów. Do segregacji odpadów wykorzystywane są specjalne pojemniki – nowa ustawa śmieciowa wprowadza pewne zmiany do ich charakterystyki.

Nowa ustawa śmieciowa – co zmieni?

Ustawa śmieciowa z 2013 roku zakładała, że każda gmina jest właścicielem odpadów wytwarzanych na jej terenie odpadów, w związku z tym ciąży na niej obowiązek selektywnej zbiórki surowców wtórnych. W przyjętych przepisach nie było jednak mowy o tym, jakie procedury powinny zostać zastosowane – każda gmina mogła samodzielnie decydować w jaki sposób będzie prowadzić segregację śmieci. Doprowadziło to do sporego zamieszania – w jednych gminach zgodnie z lokalnymi przepisami wystawiane były trzy rodzaje kontenerów na śmieci segregowane, w innych więcej, każda gmina wprowadzała indywidualne oznaczenia pojemników. Zmiany lokalnych przepisów utrudniały mieszkańcom zorientowanie się w kwestii segregacji odpadów, dlatego bardzo wielu z nich w ogóle z niej rezygnowało. Nowa ustawa, wchodząc w życie 1 lipca 2017 roku wprowadza spójne przepisy dla wszystkich gmin. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie jednolitego oznaczenia kolorystycznego przepisów – zgodnie z nowymi przepisami gminy powinny wprowadzić na swoim terenie cztery rodzaje kontenerów:

  • Niebieskie z napisem „Papier” – na papier i tektury, w tym opakowanie papierowe i tekturowe
  • Zielone z napisem „Szkło” – wszelkiego rodzaju szkło, np. butelki, słoiki. Gminy będą mogły wprowadzić rozróżnienie na szkło kolorowe i bezbarwne. W takim przypadku szkło kolorowe będzie wrzucane do pojemnika zielonego, zaś bezbarwne do dodatkowych białych kontenerów
  • Żółte z napisem „metale i tworzywa sztuczne” – na śmieci z metalu, plastiku oraz opakowania wielomateriałowe, np. kartony z plastikowymi zamknięciami
  • Brązowe z napisem „Bio – na odpady ulegające biodegradacji

Pozostałe śmieci, nie podlegające segregacji umieszczane będą w kontenerach na odpady zmieszane.

Charakterystyka pojemników

Poza odpowiednim oznaczeniem kolorystycznym i napisem informującym o rodzaju odpadów, pojemniki na śmieci powinny spełniać następujące warunki:

  • Zabezpieczenie przed wysypywaniem śmieci – kontenery ustawione w ogólnodostępnych miejscach powinny być wyposażone w zabezpieczenia przed wybieraniem śmieci czy aktami wandalizmu
  • Otwory wrzutowe odpowiedniej wielkości – kontenery ustawione na odgrodzonej powierzchni, np. w komorze zsypowej bloku mieszkalnego powinny mieć otwory dostatecznie duże, by możliwe było umieszczenie w nich odpadów nawet znacznych gabarytów. Pojemniki ogólnodostępne wyposażane są zazwyczaj w mniejsze otwory, do pojedynczego wrzucania mniejszych śmieci, zazwyczaj zabezpieczone klapkami lub gumowymi zaślepkami. Zazwyczaj kontenery takie wyposażone są w kilka otworów, by wyeliminować kolejki do wyrzucenia śmieci.
  • Odpowiednie materiały – kontenery na śmieci powinny być wykonane z tworzyw odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz czynniki środowiskowe (wilgoć, mróz, ciepło, promieniowanie UV – dotyczy to szczególnie pojemników zewnętrznych)

Szeroki wybór pojemników i kontenerów do segregacji odpadów znajdziemy w ofercie firmy Asklepios.

śr. ocena 5 / głosów 5