Charakterystyka osprzętu przeciwwybuchowego

Strefy zagrożone wybuchem najczęściej spotkać można w branży chemicznej, spożywczej, farmaceutycznej, stoczniowej albo wydobywczej. Niezależnie jednak od tego, z jaką gałęzią przemysłu mamy konkretnie do czynienia, strefy te wymagają szczególnej troski w zakresie montażu instalacji elektrycznych i doboru wchodzących w ich skład elementów. Decyzja o rodzaju zastosowanego osprzętu zależy zaś od co najmniej kilku czynników.

Klasyfikacja

Po pierwsze, urządzenia przeciwwybuchowe można podzielić zasadniczo na dwie grupy. W pierwszej oznaczonej „I“ znajdą się te przeznaczone dla górnictwa, w drugiej oznaczonej“II“ i „III“ zaś – wykorzystywane w warunkach innych niż kopalniane. W zależności od tego, jakie gazy, pary lub pyły mogą występować w danej strefie zagrożonej wybuchem, osprzęt przeciwwybuchowy z drugiej grupy „II“ i „III“ przyporządkowuje się także do jednej z podgrup określanych jako IIA, IIB albo IIC  lub IIIA, IIIB albo IIIC

Obudowa

W związku ze wspomnianymi gazami, parami i pyłami następuje też dobór rodzaju obudowy przeciwwybuchowej, np. iskrobezpiecznej (oznaczanej literą „i”) czy ognioszczelnej (litera „d”) lub innym dopuszczonym systemem ochronnym wg. Dyrektywy ATEX (norma PL-EN 60 079-0) w zaleznosci od środowiska eksploatacji. Należy także pamiętać o tym, aby maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej danej urządzenia była niższa niż minimalna temperatura samozapłonu substancji wpływających na powstanie atmosfery wybuchowej. Dzięki temu sam osprzęt nie stanie się źródłem zapłonu.

Warunki eksploatacji

Wybierając rodzaj tegoż osprzętu, trzeba też uwzględnić czynniki mogące mieć ujemny wpływ na skuteczność ochrony przeciwwybuchowej. – Czynnikami takimi może być choćby temperatura otoczenia, promieniowanie UV, obecność pyłu, piasku lub wody, oddziaływania zarówno mechaniczne, jak i chemiczne – wylicza ekspert z zajmującej się dostarczaniem osprzętu przeciwwybuchowego firmy Bearpol.

Certyfikaty i zaświadczenia

Wyroby z tej kategorii cechuje zastosowanie licznych nowatorskich rozwiązań w zakresie konstrukcji, zazwyczaj chronionych patentami. Niezależnie jednak od stopnia innowacyjności zawsze powinny być one projektowane i produkowane pod nadzorem odpowiedniej jednostki notyfikowanej, co potwierdza odpowiedni dokument zapewniający o jakości. Urządzenia przeciwwybuchowe muszą też spełniać wymogi przepisów górniczych oraz morskich, a także oczywiście posiadać deklarację zgodności z dyrektywą ATEX.

Nie tylko osprzęt

Na koniec warto wspomnieć, że na bezpieczne funkcjonowanie osprzętu, instalacji i systemów ochronnych ma wpływ nie tylko właściwy dobór tych urządzeń, ale także należyta ich instalacja przez odpowiednio wykwalifikowanych, doświadczonych fachowców, eksploatacja zgodna z przepisami, instrukcją producenta i normami technicznymi, a także regularna kontrola i konserwacja, również przeprowadzana przez specjalistów.

śr. ocena 5 / głosów 3