Charakterystyka miału węglowego

Miał węglowy wciąż gości w wielu kotłach i piecach w naszym kraju. Są to zarówno starsze modele urządzeń grzewczych, jak i nowoczesne kotły, dzięki którym da się uzyskać wyższą wydajność opału przy jednoczesnym mniejszym zanieczyszczeniu otoczenia. Skąd bierze się miał węglowy, jakie są jego właściwości i na jakie parametry należy zwrócić uwagę podczas zakupu?

Wydobycie i jakość

Polska dysponuje własnymi złożami miału węglowego. Jest on pozyskiwany zarówno ze źródeł krajowych, jak i importowany ze wschodu i południa: z Rosji, Kazachstanu, Ukrainy, Białorusi i Czech.

Od tego, skąd pochodzi miał, zależą jego właściwości fizyczne, a co za tym idzie – także opałowe. Najwyższej jakości miał pochodzi z polskich złóż, ponieważ są one głębsze niż pozostałe. Im niżej położona jest warstwa, z której wydobywa się węgiel, tym jest on lepszy. Badaniami jakości węgla zajmują się wyspecjalizowane firmy. Dzięki temu można różnicować miał i mieć pewność, że kupujemy dokładnie to, za co płacimy. Wysokiej jakości miał węglowy oferuje np. www.twoj-opal.pl.

Spalanie miału

To, w jaki sposób miał węglowy się spala i jakie są tego rezultaty, zależy od kilku parametrów. Warto je znać i sugerować się nimi przy wyborze opału. Pierwsze, na co należy zwrócić uwagę, to niska zawartość siarki – im jest jej mniej, tym lepiej. O jakości miału węglowego świadczy też brak zanieczyszczeń mechanicznych.  Wpływ na wydajność opału będzie miała również taka cecha jak spiekalność – im niższa, tym lepiej, ponieważ nie będą się tworzyły niedopalone spieczenia, które zanieczyszczają kocioł. Dobry miał powinien mieć także niską zawartość popiołu oraz części lotnych, a także należeć do odpowiedniej frakcji.

Podsumowując: dobry miał powinien pochodzić z krajowej kopalni, a także mieć poświadczone takie parametry, jak: niska zawartość siarki i popiołu oraz substancji lotnych, czystość mechaniczna i chemiczna, niska spiekalność. Warto sprawdzać te parametry i dopytywać sprzedawców, jeżeli chcemy mieć pewność, że kupujemy najlepszy miał węglowy.

śr. ocena 4.2 / głosów 5