Charakterystyka kontenerów do przewożenia odpadów

Zrównoważona gospodarka odpadami obejmuje nie tylko sortowanie, recykling i prawidłowy sposób składowania odpadów nienadających się do ponownego wykorzystania. Ważne jest odpowiedzialne podejście do całego procesu gospodarowania odpadami. Nie bez znaczenia jest więc również ekologiczny i wygodny transport z miejsca wyprodukowania odpadów.

Najlepszym sposobem transportu odpadów, który ułatwia jednocześnie ich sprawny przeładunek, jest korzystanie ze specjalnych kontenerów i wymiennych naczep – wyjaśnia nasz rozmówca  z firmy MJB. Jedyną operacją podczas przeładunku w tym systemie jest wymiana pełnych kontenerów na puste.

Zastosowanie kontenerów do przewożenia odpadów

Kontenery do przewożenia odpadów, nazywane też kontenerowymi nadwoziami wymiennymi, to wymienialny system przeznaczony przede wszystkim do dalekobieżnego transportu odpadów. Nadają się do przewożenia rozmaitych odpadów mieszanych również w formie niesprasowanej.

W kontenerach transportuje się m.in. papier, szkło i drewno, opakowaniową frakcję lekką i odpady wielkogabarytowe, bioodpady i złom. Brak konieczności wstępnej obróbki i możliwość przewożenia praktycznie każdego rodzaju odpadów komunalnych i przemysłowych sprawia, że jest to rozwiązanie niezwykle uniwersalne.

Pojemność kontenerów do przewożenia odpadów

Pojemność kontenera uzależniona jest od wymiarów nadwozia pojazdu oraz jego maksymalnego dopuszczalnego obciążenia. Wybierając kontener należy więc brać pod uwagę przede wszystkim możliwości ciągnika. Ogólnie przyjmuje się, że kontener transportowy może przewozić odpady komunalne o masie nawet 12 ton.

Obecnie na rynku dostępne są kontenery do przewozu odpadów o rozmaitych pojemnościach i wymiarach. Najczęściej spotykamy kontenery o szerokości 2,3 m, wysokości w zakresie 0,75 – 2,40 m oraz długości 4,5 – 7,00 m.

Dodatkowe wyposażenie kontenerów

Kontenery do przewozu odpadów rolkowe i typu mulda dostępne są w rozmaitych kolorach z palety RAR, dzięki czemu z powodzeniem można wkomponować je w dowolne otoczenie. Korzystanie z kontenerów oraz ich łatwy załadunek i rozładunek ułatwiają dodatkowe elementy, takie jak podnoszony dach, uchylne przegrody wewnętrzne, zwijane plandeki i inne.a

śr. ocena 5 / głosów 4