Charakterystyka gruntowych pomp ciepła

Ogrzewanie domu pochłania znaczną część kosztów związanych z jego utrzymaniem. Szukając oszczędności, coraz więcej osób decyduje się na pompy ciepła. Dlatego dziś weźmiemy pod lupę gruntową pompę ciepła i ocenimy, czy rzeczywiście zapewnia ona tanie ogrzewanie. W tym tekście przybliżymy konstrukcję, koszty pracy i aspekty prawne związane z tym rodzajem pomp.

Jak jest zbudowana gruntowa pompa ciepła?

Wiemy z lekcji fizyki, że cieplejszy obiekt oddaje ciepło chłodniejszemu aż do wyrównania temperatury, dążąc do zachowania bilansu cieplnego.

 Mówiąc w dużym uproszczeniu, pompa ciepła odbiera energię cieplną z gruntu. Ziemia nagrzewa się powoli i wolno oddaje ciepło. Można powiedzieć, że jest ono magazynowane w gruncie. Na głębokości 1,5 m temperatura jest praktycznie zawsze dodatnia, nawet jeżeli na powierzchni utrzymuje się silny mróz – tłumaczy ekspert z firmy www.jak2002.pl.

Wystarczy zatem umieścić w ziemi czynnik chłodniejszy od niej, aby przejął on energię cieplną.

Za odbiór ciepła z gruntu odpowiada kolektor – poziomy lub pionowy. Ciepło to trafia do zamkniętego obiegu, w skład którego wchodzą: sprężarka, zawór rozprężny oraz skraplacz i parownik. Dwa ostatnie elementy stanowią wymienniki ciepła. W obiegu porusza się czynnik chłodniczy, który ciepło pozyskane z kolektora odbiera parowniku, zaś oddaje w skraplaczu. Wywołuje to zmiany stanu skupienia – para pod ciśnieniem w temperaturze ok. 75°C przekazuje ciepło domowym urządzeniom grzewczym, a po skropleniu już jako ciecz wraca do kolektora, aby ponownie przyjąć energię.

Koszty ogrzewania gruntową pompą ciepła

Warto wiedzieć, jak działa gruntowa pompa ciepła, ale nie to najbardziej interesuje potencjalnych użytkowników. Najważniejsze pytanie brzmi: ile to kosztuje?

Na etapie wykonywania instalacji grzewczej należy liczyć się z kosztem rzędu 40 000–50 000 zł. Aby pompa działała, potrzebuje energii elektrycznej. Szacuje się, że jedna kilowatogodzina energii użytkowej kosztuje zaledwie 15 groszy. W przypadku domu o powierzchni 200 m2 koszt rocznego ogrzewania przy normalnym zapotrzebowaniu wyniesie poniżej 3000 zł, podczas gdy ogrzewanie gazowe kosztowałoby ponad 6000 zł. Roczna oszczędność to prawie 4000 zł. Zwrot inwestycji potrwałby najwyżej 12 lat, a gwarancja zapewnia najczęściej 20 lat działania pompy.

Gruntowa pompa ciepła a pozwolenia budowlane

To, czy wymagane jest pozwolenie na budowę, zależy od rodzaju kolektora. Jeżeli nasza gruntowa pompa ciepła ma być zaopatrzona w kolektor poziomy, nie są wymagane żadne pozwolenia. Jeżeli zaś planowany jest kolektor pionowy, musimy mieć na uwadze ustawę Prawo geologiczne i górnicze, ponieważ odwierty do 30 m głębokości w celu korzystania z ciepła ziemi zalicza się do robót geologicznych. Wystarczy zgłosić do Starostwa Powiatowego chęć przeprowadzenia ich. Jeżeli przez 30 dni roboczych urząd nie zgłosi sprzeciwu, możemy rozpoczynać prace, a w niedługim czasie cieszyć się tanim ciepłem.

śr. ocena 5 / głosów 4