Charakterystyka agregatów chłodniczych

Urządzenia chłodnicze, wśród których znajdziemy doskonale wszystkim znane lodówki, są niezbędne w przechowywaniu i transporcie produktów łatwo psujących się – czyli przede wszystkim różnego rodzaju żywności. Jednym z najważniejszych elementów wchodzących w skład urządzenia chłodniczego jest agregat chłodniczy. Jaka jest jego funkcja i zasada działania? Tego dowiemy się z poniższego tekstu.

Czym jest agregat chłodniczy?

Agregat chłodniczy, potocznie nazywany również sprężarką, jest właśnie tym elementem, który odpowiada za wygenerowanie i utrzymanie pożądanej, niskiej temperatury wewnątrz komory urządzenia chłodniczego. Jego wydajność powinna być dostosowana do przeznaczenia urządzenia, w którym został zamontowany – agregaty w mroźniach o zastosowaniu przemysłowym, służące do przechowywania dużej ilości żywności w stanie zamrożonym powinny mieć wyższą moc, niż te znajdujące się w zwykłych domowych lodówkach. Ponadto agregat do optymalnego funkcjonowania powinien być połączony z termostatem, odpowiedzialnym za pomiar temperatury wewnątrz komory chłodzące.

Bez termostatu agregat musiałby pracować cały czas aby utrzymać stałą, niską temperaturę – wyjaśnia przedstawiciel z Termopol Ice, firmy specjalizującej się w szeroko pojętym chłodnictwie – Wiązałoby się to z nadmiernym zużyciem energii. Zadaniem termostatu jest włączanie agregatu, kiedy temperatura wewnątrz komory spada i wyłączanie go, gdy temperatura osiągnie pożądany poziom. W bardziej złożonych urządzeniach, w których stosuje się kilka agregatów każdy z nich musi być wyposażony we własny termostat.  

Jak działa agregat chłodniczy

Cykl działania agregatu chłodniczego jest bardzo podobny do cyklu działania innych urządzeń chłodniczych, np. klimatyzacji. Rozpoczyna się on w parowniku, czyli układzie w którym krąży czynnik chłodniczy, np. freon. W parowniku panuje niskie ciśnienie, a zatem i niska temperatura. Dzięki temu czynnik chłodzący może pobierać energię cieplną od znajdujących się wewnątrz komory chłodniczej produktów – pod jej wpływem paruje. Następnie zostaje zassany przez agregat, czyli sprężarkę, której zadaniem jest zwiększenie jego ciśnienia i tym samym dodatkowe podwyższenie temperatury. W dalszej kolejności trafia on do skraplacza – zgodnie z nazwą w urządzeniu tym dochodzi do skroplenia się czynnika chłodzącego. W efekcie oddaje on całą zgromadzoną energię – to dlatego jeśli zajrzymy na tył lodówki, poczujemy bijące od niej ciepło, jest to cała energie termiczna pochodząca z wnętrza komory. Ochłodzony czynnik ponownie trafia do parownika, wcześniej jednak musi przepłynąć przez element dławiący, którego zadaniem jest obniżenie jego ciśnienia i tym samym obniżenia jego temperatury do tak niskiego poziomu, by mógł on ogrzać się od ciepła w komorze. W tym momencie cały cykl chłodzenia zaczyna się od nowa i trwa do momentu otrzymania w komorze odpowiedniej temperatury.

śr. ocena 5 / głosów 2