skup złomu

Cele i zadania skupów złomu

Do niedawna skupy złomu kojarzyły się głównie ze sposobem wzbogacenia się na sprzedaży przedmiotów metalowych, dzisiaj jednak tego typu punkty zyskują na znaczeniu jako istotny element szeroko pojętej ochrony środowiska. Racjonalna gospodarka odpadami metalowymi to bowiem skuteczny sposób na redukcję emisji śmieci i zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Jakie dokładnie zadania powinny realizować skupy złomów?

Czym są skupy złomu?

Na wstępie warto wyjaśnić, czym dokładnie są skupy złomu i jak działają. Przede wszystkim należy uświadomić sobie, czym właściwie jest złom. Są to wszelkiego rodzaju odpady metalowe pozyskiwane głównie na drodze rozbiórki samochodów, maszyn, konstrukcji budowlanych oraz instalacji przemysłowych. Do podstawowych rodzajów tego typu odpadów zaliczamy złom stalowy, w tym wsadowy oraz niewsadowy, np. blachy pręty, rury i wióry, a także złom żeliwny. Poza tym należy również wspomnieć o metalach nieżelaznych. Do najpopularniejszych metali kolorowych należy miedź, a także mosiądz i aluminium. Skupy złomu zajmują się zakupem oraz sprzedażą odpadów metalowych, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne. Oznacza to, iż nadają się one do przetopienia i ponownego użycia w szeroko pojętym przemyśle. W skupie dokonuje się sortowania tego typu odpadów, ich wyceny i przygotowania do powtórnego wykorzystania. Warto przy tym zaznaczyć, że skupy złomu muszą posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.

Główne zadania działalności skupów złomu

Podstawowym założeniem, na którym bazują skupy złomu, jest aktywne wspieranie ochrony środowiska. Nieprawidłowo utylizowane odpady metalowe stanowią bowiem poważne obciążenie dla ekosystemu, dlatego tak ważne jest przekazywanie ich uprawnionym firmom. Skup złomu zadba nie tylko o prawidłowe składowanie metali, ale także o ich ponowne wykorzystanie, co wspiera recykling. Przetwarzanie złomu to ważny element redukcji emisji odpadów oraz ograniczenia procesów produkcji i wydobycia wymagających znacznych nakładów energii i surowców nieodnawialnych. Warto przy tym zaznaczyć, że realizacja założeń ochrony środowiska w zakresie składowania i przetwarzania surowców wtórnych to nie tylko przyjmowanie odpadów metalowych. Renomowane skupy złomu, czego przykładem jest Spółka Lebal, świadczą również usługi dodatkowe, takie jak odbiór i załadunek odpadów, a także zaopatrywanie klientów w specjalne pojemniki pozwalające na bezpieczne przechowywanie złomu. Ponadto celem przyświecającym skupom złomu jest podejmowanie działań na rzecz propagowania wiedzy na temat wpływu odpadów metalowych na środowisko np. poprzez organizację specjalistycznych szkoleń. To również dążenie do rozwoju technologii przetwarzania złomu.

śr. ocena 5 / głosów 1