Budowa termostatów do monitorowania temperatury

Monitorowanie i regulacja temperatury urządzeń jest niezbędna w takich obszarach działań, jak na przykład chłodnictwo. Do zadań tych wykorzystuje się urządzenia nazywane termostatami. Jak są one zbudowane i na jakiej zasadzie działają?

Budowa termostatu

Najważniejszym elementem termostatu jest czujnik, dzięki któremu możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury danego medium. W zależności od swego rodzaju termostat może posiadać jeden lub dwa czujniki. W tym drugim przypadku mówimy o termostatach różnicowych, każdy z czujników wykorzystywany jest do pomiaru innych zakresów temperatur – niskich oraz wysokich. Każdy z czujników przyjmuje kształt podłużnej, cienkiej bańki, podłączonej do urządzenia za pomocą bardzo cienkiej rurki nazywanej kapilarą. Kapilara jest podłączona bezpośrednio do mieszka. Wszystkie te części – czujnik, kapilara i mieszek – tworzą razem element termostatyczny. Wypełniane są one cieczą reagującą na zmiany temperatury wokół czujnika zmianą swego ciśnienia – wywierane na mieszek ciśnienie jest wprost proporcjonalne do temperatury czujnika. To właśnie na podstawie pomiaru ciśnienia termostat jest w stanie dokonać pomiaru temperatury medium.

Pozostałe elementy termostatu

Poza elementem termostatycznym bardzo ważnymi częściami termostatu są pokrętło regulacyjne oraz połączonej z nimi sprężyny głównej, na końcu której znajduje się trzpień – obrót pokrętła powoduje ustawienie sprężyny w sposób równoważący ciśnienie w elemencie. Do pozostałych elementów termostatu należą ponadto między innymi:

  • Skala zakresu regulacji
  • Zacisk pętli
  • Wpust kablowy
  • Zaciski
  • Górna tuleja prowadząca
  • Dźwignia styku
  • Dławik kapilary
  • Zacisk uziemienia
  • Osłona i zacisk czujnika

Całość zamknięta jest w lekkiej, łatwiej w montażu oraz wytrzymałej obudowie.

Szeroki wybór wysokiej jakości termostatów różnego rodzaju oraz zastosowania znajdziemy w ofercie firmy ASC – Automatyka Systemów Chłodniczych, autoryzowanego dystrybutora urządzeń automatyki przemysłowej i chłodniczej duńskiej marki Danfoss.

śr. ocena 7.5 / głosów 2